Měsíc: Říjen 2020

29. 10. 2020

Saint Germainův dar fialového plamene

Fialový plamen je esencí jednoho ze „Sedmi paprsků“. Stejně jako sluneční paprsek procházející hranolem se rozloží na sedm barev duhy, tak i spirituální světlo se manifestuje jako sedm paprsků. Každý paprsek má specifickou barvu, frekvenci a kvalitu božského vědomí. Fialový paprsek je znám jako sedmý paprsek. Když jej ve jménu boha vzýváte, sestoupí jako paprsek spirituální energie a rozhoří se do spirituálního plamene ve vašem […]

27. 10. 2020

Nikdo nemá rád tento virus

′′ Nikdo nemá rád tento virus, který se pohybuje kolem. Ne proto, že to vědí, ale proto, že se cítí ohroženi. Neví, co je koronavirus. Kdyby někdo ukázal dítěti tvar koronaviru, vypadá to jako lízátko. Nevypadá to tak děsivě. Ale všichni se bojíme. Proč? Proč? Kvůli hrozbě, že vám to vezme život. Musíte vědět, co je ′′ váš život Musíš vědět, kdo jsi. Jen když tohle […]

25. 10. 2020

Meditace

Meditace probíhá jako několikastupňový vizualizační proces, jehož úkolem je naučit meditující najít cestu do svého nitra. Tato tantrická cesta ke spáse není útěkem ze světa, ale cestou do nitra světa, způsobem sjednocení protikladů. Všechna buddhistická meditace dosahuje svého vrcholu v rozjímání a pochopení neosobního charakteru vlastního těla a všech duševních funkcí i světa zkušenosti, všech elementů existence a egocentrismu. Nazývá se meditace anattá. Buddhistické texty […]

25. 10. 2020

Musíte jít hluboce s voláním svého Srdce

Musíte jít hluboce s voláním svého Srdce a musíte to udělat úplně; abyste se nepokoušeli plavat a chodit po pláži současně. To není možné. Dovolte si jít až tak daleko, jak vám vaše volání dovolí, do hlubšího místa pochopení a vhledu. Opravdu se odevzdejte této Síle, která už uvedla do pohybu volání a přitažlivost k sobě samé. Naše lidské omezené vnímání nedokáže nikdy opravdově pochopit její […]

24. 10. 2020

Papadží s oblibou vyprávěl příběh

Papadží s oblibou vyprávěl příběh o mladé ženě, která měla těsně před svatbou. Svatba se měla konat už příštího dne, přípravy vrcholily a ona se vydala do nedalekého městečka, aby dala pekaři, květinářce a švadleně poslední pokyny a sešla se s knězem. Cesta vedla lesem, bylo jaro a všechno kvetlo. Nevěsta byla plná radostných pocitů, plná života. Běžela po lesní pěšině a představovala si svého […]

18. 10. 2020

Ve vašem hledání pravdy

Ve vašem hledání pravdy a osvobození útočí silná mysl pouze tím, že jste na správné cestě a mysl bojuje za svou existenci, nemyslete si, že to znamená, že selžu… ne!… nedělejte to je to práce pro to, zůstanete takoví, jací jste, tyto věci přišly a využijete je tak, abyste si jen vylepšili vidění, nepanikařte, je to mysl a stará myšlenka identity a člověka, to je […]

8. 10. 2020

Když se ptali Ježíše

Když se ptali Ježíše, jak se modlí, odpovídal : „Já se nemodlím, já se svým Otcem hovořím. Jsem jím naplněn, je ve mně, je mimo mne, je všude. Mluvím s ním stále, celý můj život je tím, čemu vy říkáte modlitba. Rozdíl mezi moji promluvou a vaší modlitbou tkví nikoliv ve slovech samotných, ale v jejich obsahu; v přístupu k němu. Bůh mi není jen […]

8. 10. 2020

Annamalai Svámí – Satsang CZ titulky

Annamalai svámí žil a pracoval v těsné blízkosti Ramany Maharišiho v letech 1928 – 1938. Po tomto roce mu Ramana sdělil, že jeho karman je již vyčerpán a doporučil mu, aby žil dál v osamění a věnoval se meditaci. Annamalai svámí se pak po zbytek života usadil v Palakottu, v sousedství Ramanášramu. Je považován za jednoho z významných žáků Ramany, který dosáhl plné realizace Self. […]

5. 10. 2020

Dovol být tomu, co je..

Nech jít, co bylo. Nech jít, co jsi ztratil. Nech jít, co ještě nemáš. Co se stalo v minulosti a co se stane v budoucnosti, existuje pouze ve Tvé mysli. Nekonečným pohlazením od Univerza je to, co se děje právě teď. Přítomnost je dotek věčnosti, tak se nech obejmout touto nekonečnou láskou. Co se děje teď je naprosto dokonalým výstupem toho, kým jsi a co […]

4. 10. 2020

Konverzace

Otázka: Někteří lidé nemají vůči Arunačale žádnou oddanost. Prostě tu žijí a pracují… Dělá jim síla, která vyzařuje z hory něco dobrého? Odpověď: Můžete si vzít tolik vody z oceánu, kolik jste schopni nést, ale pokud se neobtěžujete jít dolů na břeh s hrncem, nedostanete vůbec nic… Arunachala dává svou milost jen těm, kteří mají nějakou nádobu, aby ji přijali….. Pokud mysl myslí na Arunašalu láskyplným […]