12. 4. 2020

Úloha gurua

Od cesta

Mnohá duchovní učení zdůrazňují úlohu Gurua čili duchovního učitele a různým způsobem jej definují. I když funkce Gurua je konec konců vnitřní záležitostí a vnitřní realitou, přece působí ve světě v mnohıch lidských podobách. Pravý Guru je vůdčí inteligencí v životě, inteligencí, která je za závojem myšlenek. Když nemyslíme na svět a jeho objekty, pak se tato vůdčí inteligence projeví a ukazuje cestu k pravdě.
Mysl odráží vnější svět. Sami si tvoříme obraz o sobě jako o osobnosti ve světě. Když se setkáme s pravým Guruem v lidské formě, on či ona v nás uschopní zrcadlení obrazu Skutečnosti. Guru neodráží zpětně náš obraz tělesné totožnosti, odráží čiré vědomí, skryté uvnitř nás. Tento sebezrcadlící proces radikálně mění ideu toho, kdo my sami jsme, a odhaluje naši pravou přirozenost. To je pravý význam pojmu „vidět Gurua“, což je totéž, jako vidět naše pravé Já. Proto pravý Guru v základní pravdě není pouhou lidskou osobou. Když vstoupíme pomocí lidského učitele ve styk s Guru vědomím, představuje to velkou pomoc a je to katalyzátorem, který nás s ním spojuje. Pouhá představa Gurua v nás nemá onu potencialitu přeměňující moci.
Není však opravdového konfliktu mezi hledáním pravého učitele a samostatnım hledáním pravdy. Podobně jako student, který sám studuje a získává navíc další pomoc od svıch učitelů, tak pravé vedení snadno přistupuje k tomu, kdo se již sám snaží. Musíme bıt vnímaví k vedení na poli života. Nastávají situace, že přicházíme ve styk s různými učiteli a naukami, v nitru i vně, kteří mohou být velkou pomocí pro naši přeměnu vědomí.
Sledovat určitého Gurua je prvotně věcí praxe a neměli bychom si to plést s nějakım pochlebováním. Tím, že si na zeď pověsíme obrázek učitele, ještě nic neměníme na tom, jak sami sebe vnímáme. Pravı Guru není pouhou osobou nebo tělem, ale je tím, kdo reprezentuje beztvarou pravdu. Když nebudeme opravdově žít podle učení učitele, pak ho ve skutečnosti nesledujeme.
Nejlepší způsob, jak ctít moudrá slova odhalená spirituálně realizovanými bytostmi, je vložit jejich učení do praxe každodenního života. To je pravý význam Gurua, jakožto daru lidské společnosti. Musíme uctívat Gurua jak ve vnějším, tak vnitřním světě, což znamená, žít podle zákonů mudrců.