Štítek: Třicet veršů – (R. Maháriši: Kdo jsem já)

13. 4. 2020

Třicet veršů – (R. Maháriši: Kdo jsem já)

Upadéša saram 1/ Každá činnost přináší své výsledky. Tak stanovil Stvořitel. Je karma Bohem? Není, neboť není vědomá. 2/ I když výsledky činností pominou, zanechávají své zárodky, které v příslušné době vzklíčí a uvrhnou konajícího do oceánu karmy. Činnostmi nelze dosáhnout vysvobození (spásy). 3/ Avšak činy vykonávané bez lpění a jako služba Bohu očisťují mysl a ukazují cestu, která nakonec vede ke spáse. 4/ Uctívání, […]