Štítek: Dimenze vně času

12. 4. 2020

Dimenze vně času

Když miluješ nesmíš být přítomen jako ego. Jenom láska, pouze čistá energie lásky má existovat. Naprosto se zapomeň tak, že už ani nejsi, už je jenom láska. Buď láskou a vstoupíš do dimenze ‘věčného života‘. Během her lásky, milovaná princezno, objímej, jako bys vstupovala do věčného života.Šiva mluví od začátku o lásce. Tato technika je technikou lásky, protože láska je zkušeností, při které se nejspíše […]