4. 12. 2020

Otevírám dveře k opravdovému porozumění

Od cesta

Otevírám dveře k opravdovému porozumění a přímé zkušenosti pro vás.
Musíte vyjít ze všech bludů a největší je: Já jsem tělo a člověk. Jsem ′′ myslitel ′′ myšlenek a ′′ činitel ′′ činů. Jsem dárce a přijímač. Takové bludy musí zmizet. Ale nemůžeme jen tak nějak lusknout prstem a vyjít z bludu – i když řeknete, že je to vše, co opravdu chcete. Ale vy jste řekli ′′ ano ′′ pravdě, i když v současné době není pevně stanovena ve vašem Srdci. Toto ′′ Ano ′′ otevírá dveře. Milost něco rafinuje, aby pravda vznikla v Srdci. Je tam prostor, nesdílený prostor.
Dva králové nemohou sedět na jednom trůnu. Nemusíš být dokonalý mudrc, ale musíš dokonale chtít pravdu. Něco dokonalého a nekonečného je tady. A nemůžu říct, co to je, protože je to beze slov. Ale práce probíhá v každém Srdci, aby se připravila na to, co přichází. Každého se musí dotknout duch Jana Křtitele. Kdo je ten Jan? On je ten, kdo připravuje každé srdce na příchod svatého.
~ Mooji ❤️