14. 7. 2021

Nastane okamžik

Od cesta

Nastane okamžik, kdy se sám sebe zeptáš:
′′ Kdo jsem?“ a žádná odpověď nepřijde.
Ruka, která odpoví, nebude zvednuta.
Je to prostě krásné ticho a přesto není nikdo, kdo by to mlčel.
Nemůžeš mlčet.
Najděte ticho, které nikdo nedrží a buďte jím – ta bytost, která nepotřebuje žádnou pomoc.
Září samo o sobě.