11. 2. 2022

Mnoho lidí se ptá

Od cesta
„Mnoho lidí se ptá:
Jak mohou lidé, kteří procházejí obtížemi věřit v Boha nebo milovat Boha?
Co pro ně Bůh udělal?
Dal nám pouze utrpení.
Říkám: Ne, ne, ne.
Přes obtíže mi dává toleranci a moudrost.
Skrze chudobu poskytuje trpělivost, vděčnost, vhled a laskavost.
skrze nemoc dává přijetí, pokoru a uznání.
Nejistotou mě nutí uvažovat, ptát se, důvěřovat a meditovat o bytí.
Jsou to obrovské dary neocenitelné ctnosti.
Kdyby mi Bůh dal peníze, Prostě bych je utratil a dělal hlouposti.
Ale těžkosti, nemoci a dokonce i odmítnutí mi pomáhají, ho usilovněji hledat a naleznout ho.
Vážit si jeho nepřetržité přítomnosti a nepomíjející lásky.
Mnoho lidí si myslí, že Bůh existuje hlavně proto, aby jim poskytl to, co chtějí.
Bůh nám však nedává ani tak to, co chceme, ale spíše to, co potřebujeme, abychom se vyvíjeli prostřednictvím moudrosti,  znalosti a přímé zkušenosti, žité pravdy.
Důvěřuj mu.
Tak se naučíme, znát a milovat Nejvyšší bytost, jako naše vlastní Já.
Tyto lidské lekce nám pomáhají zdokonalit naše vědomí a probudit se ke konečné Pravdě, Absolutnímu Vědomí, kterým jsme.“
Mooji