12. 4. 2020

Meditace – vnitřní pozornost

Od cesta

Co je vnitřní pozornost? Je to obrácení k naší vlastní podstatě. Obrácení naší pozornosti do vlastního nitra, do našeho domova, obrácení se k JÁ. Vstoupení do JÁ. Stát se tím JÁ. Ta energie JÁ je tady, my jsme ta energie.. ale přes naše ego to nevidíme. Jak docílit obrácení vnitřní pozornosti do nitra?? Níže zde přepíšu zkušenost jednoho žáka, hledajícího realizaci JÁ. Pak popíšu, jak obrátit pozornost do nitra. „Bylo po půlnoci, nevím ani kolik hodin, šel jsem se napít a lehl si zpátky do postele, moje přítelkyně spala vedle mě a tiše oddychovala. Zavřel jsem oči, že budu zase spát, zjistil jsem, že mi ale spát nejde. Byl jsem bdělý, jako když jsem vzhůru a přitom jsem měl zavřené oči, chvíli jsem to pozoroval, ten kdo to pozoroval bylo ego. Ego pozoruje, ego vidí ten klid a tu vnitřní pozornost.. Čím více jsem se díval na tu vnitřní pozornost, tím více pozornost sílila, ztrácelo se tělo, ztrácelo se vnímání těla, ztrácelo se vnímání dechu, ztrácelo se ego.. dech se zastavil, ani nevím kdy, ani nevím jak, soustředěnost na vnitřní pozornost byla dokonale se zesilující se stoupající silou, tělo si samo žádalo nádech, pozoroval jsem s vnitřní pozorností nádech, bylo to jako když se zapomenu přes den nadechnout a tělo to udělá samo.. byl cítit jen nádech, nic jiného, žádné tělo, žádná myšlenka, klid nitra.. nebyl čas.. nevnímal jsem čas ani nic jiného.. stalo se to takto 2x s odstupem, pozornost sílila na mé možné maximum, otevřel jsem oči a zase zavřel, zjistil jsem, že i když mám zavřené oči, vnímám stejně, jako bych je měl otevřené, bylo to zvláštní.

Guruové říkají, že člověk takto i vidí.. není to ale vidění fyzickýma očima.. Pozornost stále sílila, dech se opět zastavil, ale už jsem ho nevnímal, nevím kdy se zastavil, nevím proč, dech snad ani nebyl, nebylo dýchání, dech stál.. nikde ale nebyl strach, nikde nebyl strach ze smrti, smrt není, strach je překážkou realizace, prožitku JÁ, najednou jako v okamžiku vše ustálo, vše se zastavilo, jakoby všechno přestalo existovat, bylo dokonalé prázdno, nikde nebylo nic, žádné vnímání, žádná myšlenka, žádný strach, žádné ego, jen čirá pozornost, po této krátké chvíli energie JÁ mne vtáhla do sebe, bylo to jako když vás něco vcucne, jako když někoho vtáhnete za ruku do dveří a přitáhnete k sobě, jako když dítě chce přejít přes cestu, nerozhlídne se a rodič ho chytne za ruku a vtáhne ho zpátky na chodník, bylo to vtáhnutí jako do dokonalé hlubiny, v tu chvíli začala proudit ta nejvyšší energie milosti, proudila celým mým tělem, proudila ze srdce ven, bylo to stejné jako při udělení milosti od gurua Brahmama, bylo to jako když do staré hasičské hadice pustíš proudem čistou vodu a ten proud vody tu hadici naplní až po okraj a ten proud pocítíš ze svého srdce, celým tělem.. Bylo to dokonalé, trvalo to ale jen pár vteřin, vnitřní pozornost, kterou jsem měl byla sice nejsilnější jakou jsem měl, ale byla pořád slabá na to, aby tuto proudící milost udržela trvale, prožitek jak náhle přišel, tak také odešel.. Nebyl trvalý, má síla pozornosti není ještě dokonalá, není ještě silná, pocítil jsem ale rozdíl mezi milostí gurua a svým prožitkem. Rozdíl byl ten, že tělo při milosti gurua mělo velmi mnoho omezení, připoutaností, a že pouze milost gurua umožnila prožitek této energie. Prožitek který jsem měl v noci, byl po odstranění spousty závislostí a tužeb, ale nebyl ještě trvalý, takže je potřeba pokračovat dále v práci, v meditaci, v dotazování a odstraňování tužeb a závislostí a pracovat více na udržení trvalé pozornosti.. Trvalá pozornost je důležitá k udržení této milosti z duchovního srdce. Potom jsem po nějakém čase usnul. Ráno jsem se probudil a cítil jsem v páteři a v sobě, v těle, že došlo k pročištění touto energií, ale je tam ještě mnoho bloků vytvořených egem, které se musí odstranit, tento pocit mi vydržel celý den.“ Teď si popíšeme, jak dosáhnout vnitřní pozornosti. Upozorňuju, že cest je mnoho, a že tento návod nemusí být blízký srdci každému. Nesmíme zapomínat na to, že návody, rady a náboženství jsou pouze a jen pro mysl, abychom ji zastavili, že to co hledáme, Boha, milost, nejvyšší energii máme už v sobě. Jediný, kdo tomu brání, je naše ego, myšlenky. Nejdříve je nutné zastavit myšlenky, za tichem se skrývá pozornost. Pokud myšlenky běží, není možné obrátit pozornost do nitra, protože myšlenky nás nutí stále se obracet ven a dávat myšlenkám tvar a jméno.. Mysl těká do světa, mysl musí stát. Jak zastavit myšlenky??

Mě se osvědčila metoda Ramana Mahárišiho, dotazování po JÁ, otázkou „kdo jsem já“ zastavujeme myšlenky a činnost ega. Proč?? Ego nezná odpověď na otázku „kdo jsem já“, proto se ego zastavuje. Stálým dotazování zastavíme mysl až do ticha. Není to hned, mysl je silná a záleží pouze na naší píli, kdy se nám to povede. Jde to postupně, krůček po krůčku, pomalu.. Mezitím se odstraňují závislosti, touhy a strach. Přichází první zpomalení dechu, kdy při klidu mysli se zastavuje dech. Přichází strach, strach že nedýcháš, ten strach je ale pouze projevem mysli, ega. Ego se bojí, že nedýchá. Je potřeba tento strach odstranit, pozoruj tento strach, dotazuj se a pozoruj ho.. Ptej se „kdo se bojí smrti“ „kdo jsem já“ a strach postupně vymizí. Pomalu a tiše vymizí. Jednoho dne zjistíš, že máš klid mysli, že nemáš myšlenky, že vidíš uvnitř svůj klid, ticho. Mysl není a přesto žiju, přesto pracuju, přesto chodím do práce a život plyne stejně dále jako dřív. Pouze nejsou myšlenky. V tom si řekneš, to je ten cíl, mysl stojí, už jsem u cíle.. Omyl! Ten klid někdo vidí, ten klid někdo pozoruje, ten klid mysli někdo vnímá. Kdo to vnímá? Ten pozorovatel je ego, ego které nevytváří myšlenky, ego které jsi zastavil a zpomalil tak, že netvoří myšlenky. Ale stále tam je, při každé možnosti se vrátí zpět a zase dělá problémy. Impulzem může být partner, rodina, práce, skryté nedostatky. Neprojevené problémy opět naskočí, tím klid zase zmizí.. Skryté touhy a problémy se musí prožít, aby je ten klid odstranil, spálil. Takto to jde jako na houpačce, jednou jsi nahoře a máš dokonalý klid a pak přijde něco, co ten klid vyruší. Pohádáš se v práci, doma. Potom máš zase klid mysli, ale už silnější..Takto se to opakuje do té doby, dokud skryté problémy, touhy a vše se neprožije a nevymizí. Pak máš klid týden, dva týdny. Najednou zjistíš, že ten klid někdo pozoruje, ten někdo ale musí pryč. Je to ego, které je dokonale zastavené, celkem vyčištěné, ale pořád tam je. To ego musí pryč, musí pryč pozorovatel klidu, ticha, jak ho odstranit?? Zase dotazování, tak jak jsi zastavil myšlenky musíš odstranit pozorovatele. Dotazování velmi dobře funguje. Ptej se „kdo to prožívá“ „kdo to vidí“, zastavené ego opět nemá odpověď, neví. V této fázi zjistíš, že tím dotazováním pomalu míváš pozornost i do nitra. Ten, kdo to prožívá, se pomalu odstraňuje a pozornost ti míří do nitra. Jednoho dne pozornost skočí trvale do nitra – ta pozornost se ale musí udržovat. Pokud se zapomeneš, pozornost opět skáče ven, tiché ego se chytá, čeho se dá, aby se mohlo zpět vrátit. Chytá se úplně všeho, nastanou chvíle, kdy se přistihneš, že nemáš pozornost uvnitř, a musíš ji opět vracet zpátky, pozornost musí být trvalá. Šrí Brahmam říká, pokud nebudete mít trvalou pozornost, budete se stále dokola zrozovat. Trvalá pozornost vybuzuje energii kundalini a drží ji projevenou, proto je nutná trvalá pozornost. Trvalá pozornost spaluje každou myšlenku už jen při pokusu se projevit. Spalováním myšlenek se ti maže i karma, maže se minulost a tím se odstraňuje budoucnost. Při dotazování, když skočí trvalá pozornost do nitra, je nutné se ptát, dotazovat na každou emoci, každý pocit něčeho, každé chtění. Když vidím touhu po nějakém předmětu, ptát se „čí je to touha??“. Nebo když mám myšlenky, které mi najednou běhají, když jsem na houpačce zase dole, ptám se „čí jsou to myšlenky ??“ Ego nezná odpověď a tím dostává pořádně zabrat, klid mysli a dotazování je dokonalé odstraňování ega a obrácení pozornosti do nitra. Při dotazování nesmí být žádná odpověď v mysli na danou otázku, nesmíš přemýšlet nad slovy, kterými se dotazuješ. Výborné cvičení je po ránu, kdy vstáváš, tam se vnitřní pozornost cvičí velmi dobře, protože ego ještě na půl spí a ty už jsi bdělý. Je tam krátké místečko, kde se dá vejít a při troše trénování udržet několik minut v pozornosti. Tento opravdu stručný návod není dokonalý, ale věřím, že mnoha hledajícím přinese rady jak dále odstraňovat mysl a ego.