18. 6. 2020

Kundalini

Od cesta

„Kundalini“= sanskrtské slovo – znamená „kruhová energie“. Je to kosmická a současně lidská, psychická energie spící v první čakře. U žen je sídlo spící Kundalini, podle klasických textů, umisťováno do druhé čakry, Svadhišthány.
Znamená základní vývojovou sílu člověka. Je nazývána také „šakti“ nebo-li „božská jiskra životní síly“. Proudí v nás částečně již od narození a na jejím množství záleží duchovní uvědomění každého jedince.
Je zaměřena svým vlastním směrem. Leží stočená jako had u kořene kostrče a pohybuje se od něj podél páteře nahoru a temenem hlavy pak tryská ven. Nese s sebou vědomí, nové schopnosti a nadsmyslové stavy. Podněcuje nás hledat osvícení. Plně vyvinutý člověk disponuje paranormálními schopnostmi a velkým duchovním vědomím. Každý z nás se musí s touto energií vyrovnat, a to dříve nebo později.
Její stoupání můžeme přirovnat k pohybu vln nebo plamenů. Podle hinduistické tradice Kundalini stoupá čakrami a každou postupně probouzí, až nakonec dosáhne Sahasráry, čímž dochází k „osvícení.“
Hadí síla má různé podoby: neprobuzená se nachází v plodivé síle. Pročištěná a přeměněná po výstupu do Sahasráry se nazývá „ódžas“ – „oblak ctnosti“. V pozdním jógovém textu Górakšataka se říká: „Tak, jako se dveře otvírají klíčem, tak jogín otvírá dveře vykoupení tím, že hathajógou osvobodí Hadí sílu.“
Jak jsem již napsala, Kundalini se pohybuje vzhůru podél páteře. Během života se toto děje několikrát. Samotný pohyb může být nepostřehnutelný, avšak před uvolněním si člověk může uvědomit teplo v kostrční krajině, což znamená uvolnění energie. Citlivější člověk rovněž může pociťovat tlak nebo bolest, když energie stoupá vzhůru páteří a vstupuje do zablokované oblasti nebo pokud pohyb energie není normální.
Na svém vzestupu odstraňuje zablokovanou energii. Je-li vzestupný proud blokován něčím negativním nebo nepřipraveným, nepročištěným orgánem, po několika dnech klesne zpět a pak může znovu začít pomalý a bolestný vzestup. Tento proces může vyvolat velký zmatek a způsobit různé tělesné , duševní či citové problémy.
Pokud ale energie vystoupá až ke korunní čakře, vytryskne touto čakrou ven a splyne s duchovní energií vesmíru. Tato směs energie padá jako déšť na tělo. Pak prostupuje celým systémem, jehož buňky pomáhá čistit. Jakmile se jednou Kundalini uvolní, pak neexistuje cesta zpět. Pokusí-li se někdo tento vývoj obrátit, či zastavit, dojde k zahlcení a nemoci, která v extrémních případech může končit smrtí. Člověk se s touto energií musí buď naučit spolupracovat nebo přežít proces intenzivního pročišťování.
Příčinou neúmyslného uvolňování této energie mohou být drogy, přepracovanost, těžké poranění kostrče, smutek, trauma, velký strach, přílišná meditace, namáhavé cvičení nebo sex. Zranění kostrče může způsobit trvalý tlak na rezervoár kundalini, což dotyčného nutí, aby se s účinky této energie neustále snažil vyrovnat.
Všechny výše popsané emoce jako je strach, trauma,…to vše pomáhá otevřít podvědomí, které pak následně začne uvolňovat energii. Emocionální reakce však postupně zesílí, přestanou odpovídat realitě a lidé se stanou náchylnými k obsesím (chorobně utkvělým představám). Nedojde-li k rozptýlení do celého těla přebytečné kundalini z podvědomí (tj. z krajiny břišní), tyto obsese se ještě zhorší.
Obsesi lze vyléčit jedině novým nasměrováním energie. Uvolnění Kundalini pomocí drog je obzvlášť škodlivé, jelikož násilné otevření čakry způsobuje naprostou vyčerpanost, kterou lze pozorovat u některých narkomanů. Užívání drog nikomu neumožňuje , aby těchto stavů dosáhl ze své vlastní vůle.
Rozptýlení Kundalini lze provést volným tancem (5-10min.), meditací, přemýšlením o vyšších myšlenkách. Pokud tělo není schopno přijmout Kundalini, bude hledat první nejotevřenější čakru kudy „unikne“, násilně ji otevře a bude do ní přitahovat všechnu energii jako do „černé díry“.
Výsledkem probuzení Hadí síly je ovládnutí těla, životních pochodů a myšlení. Duchovní probuzení nemusí byt destruktivním nebo bolestivým zážitkem, přestože nepochybně spouští tělesnou i duševní transformaci. Pokud jste probudili tuto energii, spojujete se s evolučními energetickými a psychickými silami.
Zkušenost s Kundalini byla téměř ve všech kulturách na zemi po staletí utajována. Dnes se o ni mluví stale častěji i mezi moderními duchovními hledači a podle všeho se vyskytuje i mezi lidmi, kteří žádnou duchovni praxi neprovádějí.

zdroj: http://www.amiresah.cz/