12. 4. 2020

Co je to meditace???

Od cesta

Meditace mění přijaté informace na prožitek. Na základní úrovni je jejím účelem zklidnit mysl a udržet ji na jednom místě. Vytváří prostor mezi prožívajícím a jeho zážitky a tím dovoluje moudrım lidem vybírat si role v životních komediích a vyhıbat se tragédiím. Tohoto ochranného odstupu se nejčastěji dosáhne skrze pozorování dechu nebo koncentraci na formu buddhy, v meditaci, která se nazıvá sanskrtsky šamatha a tibetsky šinä. Každı, kdo si dokáže udržet tento stav mysli v laboratorních podmínkách meditace,dosáhne postupně stejného stavu i v každodenním životě. To je první krok v našem rozvoji a nezbytnı základ pro pronikavı vhled a složitější praxe. Druhá úroveň meditace se nazıvá sanskrtsky vipassana a tibetsky lhagthong. Zde se jedná o meditaci bez forem, která je zaměřena na samotnou podstatu mysli. Tím, že jsme vědomí bez jakéhokoliv objektu uvědomění, se spontánně objevuje vhled a pochopení.Meditace je tedy koncentrace mysli na něco a jasnost, která z toho vzniká.
Jak uklidnit roztěkanou mysl během meditace?
Pohlížejte na nepraktické a rušivé myšlenky jako na zloděje v prázdném domě. Nic mu nedávejte, nechte ho, ať se podívá tam nebo tam, ale stejně nic nenajde. Máte-li roztěkanou mysl a neulpíváte na myšlenkách, které se objevují, není to na škodu. Nedávejte vašim myšlenkám žádnou energii a nebudou vás obtěžovat.