Měsíc: Únor 2022

11. 2. 2022

Mnoho lidí se ptá

„Mnoho lidí se ptá: Jak mohou lidé, kteří procházejí obtížemi věřit v Boha nebo milovat Boha? Co pro ně Bůh udělal? Dal nám pouze utrpení. Říkám: Ne, ne, ne. Přes obtíže mi dává toleranci a moudrost. Skrze chudobu poskytuje trpělivost, vděčnost, vhled a laskavost. skrze nemoc dává přijetí, pokoru a uznání. Nejistotou mě nutí uvažovat, ptát se, důvěřovat a meditovat o bytí. Jsou to obrovské […]