Štítek: Karma

13. 4. 2020

Karma, osud a svobodná vůle

Teorie karmy je společná mnoha orientálním náboženstvím. Ve své nejpopulárnější formě tvrdí, že existuje vesmírný systém hodnocení, ve kterém musí každý jedinec zakusit důsledky všech svých činů (karmas); dobré činy přinášejí dobré výsledky a zlé činy nevyhnutelně vedou toho, kdo se jich dopustil, k utrpení. Teorie také tvrdí, že důsledky činností (známé také jako karman) nemusí být nutně zažívány v tomto životě, ale mohou být […]