5. 9. 2020

Někdo, kdo miloval a poznal vztah

Od cesta
Někdo, kdo miloval a poznal vztah, může být sám. Jeho samostatnost pak nabere úplně jiných rozměrů, už to není samota. Ten člověk žil ve vztahu, naplnil svou lásku, poznal toho druhého a skrze něj poznal sám sebe. Nyní už zná sám sebe, už nepotřebuje žádné zrcadlo. Skrze druhé pozná svůj hněv, svou chamtivost, žárlivost, panovačnost, svůj smysl pro soucit, svou schopnost milovat a tisíce dalších emocí. S pomocí druhých toho člověk pozná hodně. Časem přijde okamžik, kdy si uvědomí, že může být sám.
Ti, kteří milovali skutečně hluboce, také mohou hluboce meditovat, ti, jejichž láska byla naplněna ve vztahu, mohou být sami sebou. Zmoudřeli, nikoho už nepotřebují. Pokud je tu někdo druhý, mohou s ním své pocity sdílet, ale již to není nutnost, už nejsou na nikom závislí.
Osho – O životě a smrti