16. 7. 2022

Myšlenky jsou síly

Od cesta

A když jste přišli sem do společenství, abyste zde obdrželi zdraví, tak to je první bohoslužba, říkal Bruno Gröning. Tělo je Božím darem, pro nás je to dům, ve kterém smíme bydlet. Být po… Zobrazit víc celý pozemský život zdravý, znamená být čistý a být čistý jako Bůh, říkal pan Gröning. A ten zlý by chtěl člověka pošpinit, chtěl by ho zlákat, chtěl by ho svést a ta špína je duchovní, milí přátelé, a nemoc je také něco duchovního. Něco, co by se pak chtělo v těle usadit a duchovno vychází z myšlenky.  Každému novému opětovně říkám: myšlenky jsou duchovní síly a zažít to, jsem se naučila až u Bruna. To je to hlavní pravidlo pomoci – myšlenky, a když  se nás BG zeptal: Dokážete myslet? Ano. V tu chvíli už se neodvážili zeptat. My jsme všichni řekli: Ano, samozřejmě dokážeme myslet. Řekl: Ne. Nedokážete myslet. Vůbec to nejde. To jsme byli velmi udivení. Milí přátelé, řekl, že dokážeme myšlenky jen přijímat, a to pro mě bylo, milí přátelé, tak nové. Nikdy jsem se to nenaučila. Ve svém životě jsem se naučila všechno možné. Ale myslím, že tohle nikdo z nás nevěděl, že člověk má tady v těle přijímací zařízení a že může přijímat myšlenky.  Ale kde tedy ty myšlenky poletují? Odkud přichází? Člověk ví tak málo, skoro nic o sobě samém, o svém životě a o svém těle. A když nám BG řekl to, co se nám zdálo tajemstvím, že dobré myšlenky jsou vysílány od Boha a my je můžeme přijímat a že zlé myšlenky jsou vysílány od Satana a že je možné je také přijímat. Stojíme uprostřed mezi nimi, milí přátelé. Je to životní úloha, která je dána nám lidem, protože máme svobodnou vůli. Ale když to nevíme, tak nám nemůže být pomoženo, aby se nám dobře dařilo.  Milí přátelé, kolik pomoc hledajících, mladých a starých, přichází a má deprese, mají různé druhy strachu. Mohu klidně říci, že tři čtvrtiny pomoc hledajících trpí touto nemocí a přijdou sem a prosí o pomoc, protože jim žádný lékař nedokáže pomoci. Tady nepomůže žádný přípravek ani terapie. Co lidé podstoupí za terapie a co já vím, co všechno musí spolykat za léky. Odkud to přichází, milí přátelé? Teď to víme. Od zlého. A proto je to tak důležité, že nám BG řekl, co proti tomu můžeme udělat. Co můžeme udělat, když přijde zlá myšlenka? Co můžeme tedy udělat? No, co tedy? Vypnout nebo nepřijmout. To nepřijímám! Milí přátelé, tuto radu Vám dávám. Když taková myšlenka přijde „Tohle nezvládneš“, „Tohle nejde“, „Jdi přeci k lékaři, co by se vše mohlo stát a hodnoty jsou tak vysoko a co se teď bude dít“, „O tohle zaměstnání přijdeš“, „Nebudeš mít žádné peníze“, „Vidíš, jaký jsi chudák“ a tak to pokračuje dál stejným stylem. Mohu dát jen jednu radu, když přijde první myšlenka tohoto druhu, vypnout, nepřijmout, pak nemůže dorazit žádná další. Myšlenka přitahuje k sobě další myšlenku., řekl BG. A když je někdo nerozumný a nechá to do sebe proudit, pak je těchto nedobrých myšlenek plný a ty zase dostat ven…  Už jste to zažili, nějaká diagnóza, kterou Vám určil lékař, nějaký soudní rozsudek, špatné známky ve škole, špatný posudek v zaměstnání, v manželství nějaké slovo, které padlo, myšlenky, které pak přišly. Milí přátelé, tím jsme obklopeni a nenechte se tím už vystrašit. Že přijde konec světa, všechno možné pak přijde.  Milí přátelé, to je ostrov míru, který nám BG připravil. Tím, že nám dává poučení, jak máme žít. Jaká vůle, taková myšlenka. Když chcete to dobré, v tomto okamžiku dostanete dobré myšlenky. A přijmout JE a věřit JIM a jaká je myšlenka, myšlenka pohne člověka k činu a pak to udělat a pak věřit, že to zvládnete a že to bude dobré a pak se dáte do pohybu a pak k tomu přijde ta dobrá síla. Nu, a to je, milí přátelé, všemohoucnost. Jsme na Zemi, abychom překonali zlo. To je úloha celého lidstva.