18. 6. 2020

Čakry, kundalini, okultní síly?

Od cesta

Protože otevírání čaker a s tím související probuzení síly kundalini je zdá se velmi „lákavá“ záležitost, dovoluji si připojit k tomuto tématu článek. Využiji texty Sri Chinmoyho, s kterými se ztotožňuji nejen po teoretické stránce, ale také souvisí s praxí. Nepíšu úplně bez zkušenosti. Už letmý dotyk s touto silou navodí pocity něčeho vyjímečného, a i když má člověk pocit správnosti této cesty, může ve skutečnosti odvádět od skutečného cíle, zvláště když neuposlechne varování ať zvenčí či zevnitř sebe. Dejme si otázku: čeho tím chci dosáhnout? Co je skutečným cílem a smyslem mého hledání? A odpovím si, upřímně, sám sobě. Neobelhávejme se tím, že je to nezbytností ke konečnému Božímu plánu – naší realizaci Boha. Není to ve skutečnosti touha po výjimečnosti až nadřazenosti, nebo touha po momentálních možných blažených stavech, extázi? Potřebuju to ke své cestě? Možná ze začátku to může být užitečné k určitému povzbuzení, odezva na naše přesvědčení, podložené pouze vírou, která může slábnout a ztrácet se. Nejdřív věřím, potom VÍM. Možná k tomu určité zkušenosti s čakrami a kundalini pomůžou. Ale nejsou cílem.
„Když kráčíte po stezce kundalini, vidíte určitou sílu, tato síla však není konečnou silou. Těm, kteří nemají žádnou duchovní či okultní sílu, se síla kundalini zdá nesmírnou. Ale při srovnání se silou Cíle není kundalini síla ničím. Na některých cestách se takovéto okultní síly neobjevují. Stezka je jasná a vy jdete prostě kupředu a dosahujete cíle. Poté jakmile jednou dosáhnete cíle, získáte všemocnou sílu, duchovní sílu. Ten kdo sleduje kundalini jógu však často zůstává jen se svou omezenou silou. Jen ve velmi řídkých případech sešel hledající z duchovní cesty, protože dosáhl duchovní síly. Kundalini síla, okultní síla, odvedla mnoho, mnoho upřímných hledajících daleko od pravdy. Většinou je kundalini síla kletbou a ne požehnáním. Pokud zneužíváte sílu kundalini, jste zničeni. Zničíte si všechny možnosti pro uskutečnění Nejvyššího a Bůh ví, kolik inkarnací vám bude trvat, než opět přijdete na správnou cestu. Z devadesáti devíti procent je síla kundalini zneužívána. Pokud ji však užíváte správně, tehdy získáte inspiraci udělat cosi dobrého pro svět. Je mnoho duchovních Mistrů nejvyššího řádu, kteří nemají sílu kundalini, protože nenásledovali tuto cestu, mají však duchovní sílu, jež je mnohem silnější. Skutečná síla, duchovní síla, přichází s postupem duchovního růstu hledajícího.“
„Někdy lidé začínají svou duchovní cestu s dobrým postojem; starají se jen o Boha, pravdu, světlo. Ale poté co kráčí dva nebo tři či šest měsíců, shledají, že tato cesta je velmi suchá. Vidí, že nezískávají jméno ani slávu anebo že nezískávají žádnou zázračnou sílu; proto se vzdají a následují jinou cestu jako je kundalini. Na této cestě, jakmile cosi obdržíte, můžete ukázat všechnu svou zázračnou sílu světu a cítit, že jste někým. Tato síla vám však nikdy nedá ani trošku míru mysli. Užívání okultní síly nikomu vědomí nepozvedne. Jako kouzelník ukazujete cosi a vyvolá to určité vzrušení, které trvá několik minut či hodinu. Ale poté se vy a ti, kteří byli vzrušeni, cítíte bídně. Víte, že to nepotrvá věčně, že tu jsou vyšší pravdy a vyšší skutečnosti. Říkáte si: „Přišel jsem do světa pro mír, pro lásku, pro radost, pro štěstí, pro uspokojení. Je nyní toto uspokojení, které jsem chtěl?“ A tak vstoupíte do skutečného duchovního života, kde není kundalini vyžadována. Co je zde vyžadováno, je jen vnitřní pláč po pravdě, světle a blaženosti. Získáte-li jednou pravdu, světlo a blaženost, nebudete se starat o sílu kundalini.“
„Je-li kundalini probuzena, člověk se stává vědom si své vnitřní psychické síly, ale to neznamená, že realizuje Boha. Realizace Boha je nekonečně výše než probuzení kundalini a nekonečně více naplňující. Když je probuzena kundalini, člověk cítí, že má pod kontrolou vnitřní vibrace a vnitřní sílu. Ale tato vnitřní síla neznamená nekonečný Mír, Světlo a Blaženost Nejvyššího. Když je kundalini probuzena, je to jako když máte kapesní nůž, s kterým můžete dělat různé věci. Pokud však člověk realizuje Boha, má schopnost použít atomovou bombu. Realizuje-li někdo Boha, jeho božské vědomí tryská do pozemské atmosféry a šíří se kolem celého světa. Když je probuzena kundalini, člověk má jen omezenou sílu.“
Toužíme po rychlém postupu, ale co když nejsme ještě připraveni na určité síly, které jsou jako oheň – dobrý sluha, špatný pán….Toužíme po vyšším vnímání, ovládnutí přírodních sil, je to možné, ale……jsme tak vnitřně silní, aby to neovládlo nás? Je naše duše tak dostatečně čistá, aby nebyly naše hříchy a s nimi pocity viny použity proti nám? Když člověk jedná jen v pravdě, nemá strach si za pravdou stát. Pokud má nějaké ty kostlivce ve skříni, kdykoli mohou narušit náš pevný postoj. Můžu se postavit případné nečistotě, když jsem sám nečistý? Buďme k sobě opravdu upřímní, hledejme své vlastní chyby, poučme se z nich, nehledejme problémy mimo nás. Všechny naše problémy jsou ve skutečnosti v nás a pokud se opakují, jsou námi dosud nepochopené a tedy i další šancí k pochopení.
„Měli byste se modlit k Bohu, aby vám dal vnitřní zření jen tehdy, když On cítí, že je to nezbytné, ne dříve. [/u]Zasvitne-li vnitřní zření tehdy, kdy zde není dostatečné moudrosti, mohou se objevit vážné problémy. Je to jako kůň, kterého nedokážete udržet na uzdě. Dám vám příklad. Dejme tomu, že vidíte, jak přímo před vámi někdo zabíjí kuře. Váš vnější zrak vám nedovolí ztotožnit se s vědomím či životním dechem kuřete. Pokud však máte vnitřní zrak a uvědomíte si,že vy sami jste byli kuřetem před mnoha, mnoha inkarnacemi, okamžitě se ztotožníte s kuřetem a ucítíte, že jste zabíjeni. Bude to pro vás strašlivý otřes. Když zasvitne vnitřní zření, stanete se jedním se skutečností, kterou vidíte. A je-li to děsivý zážitek, můžete trpět roky. Mnoho z vás říká: „Ó kdybych jen měl otevřené třetí oko!“ Ano, a pokud vaše třetí oko ukáže, že ve své dřívější inkarnaci jste byli tím nejhorším darebákem, co uděláte pak? Vnitřní zrak by měl být otevřen, jen pokud jste vnitřně vyspělí a minulost ani budoucnost vás nerozruší. Dejme tomu, že se dozvíte, že má zemřít váš nejdražší přítel nebo že se přihodí nějaké neštěstí, kterému nemůžete zabránit. Třetí oko vám může říct, co se přihodí, ale zabránit tomu třetí oko nemůže. Je to jen aspirace, vnitřní pláč, co stoupá k Nejvyššímu a dotýká se Nohou Nejvyššího, a je to jen Nejvyšší, jenž může zrušit kosmický zákon. Spatříte-li, že se má přihodit nějaké neštěstí, musíte s celou záležitostí k Nejvyššímu. Pokud je to však Boží Vůle, nemůžete zabránit tomu, aby se to stalo. Když velký duchovní hledající spatří, co se má stát v jeho nejbližší rodině – řekněme, že někdo zemře – tehdy se sám okamžitě ztotožní s Boží Vůlí. Ale jen hledající, jenž je na vysoké úrovni aspirace, se může vědomě a spontánně ztotožnit s Boží Vůlí bez jakýchkoliv obtíží. Praví duchovní Mistři jsou vždy zajedno s Vůlí Nejvyššího; nemohou mít nikdy svou vlastní individuální vůli. Vidí-li, že se něco přihodí, mohou cítit lítost, jejich vnitřní bytost však zůstane nenarušena. V případě duchovního Mistra nebo někoho, kdo je na pokraji realizace, neocitne se v nesnázích, je-li jeho třetí oko otevřeno. Ale pro běžného hledajícího, který se právě vydal na duchovní cestu, pokud se pokouší otevřít si třetí oko ve chvíli, kdy není pročištěn a není příliš duchovně vyvinut, tehdy tu bude velké nebezpečí. Častokrát není nádoba připravena, ale s pomocí nesmírného odhodlání se hledajícímu podaří otevřít třetí oko. Tehdy je výsledek nanejvýš odstrašující a ničivý.“
Co jsem tímto článkem vlastně chtěla říct? Zachovejme pokoru a nechtějme předčasně dospět ke zkušenostem s okultními silami, k jejichž ovládnutí možná nemáme dostatečnou vnitřní morální sílu. Pokud se chci opravdu vrátit k Bohu, nalézt ho v sobě, nemohu ho hledat prostřednictvím ega, vlastní vůle. Je-li jedinou mojí aspirací Láska k němu a odevzdám-li mu vlastní vůli do Jeho rukou, všechno přijde samo tak jak má. Tedy ono přijde vždy všechno tak jak má, ale skutečnosti, které můžeme zažívat jako problémy, jsme si přivodili sami. Byla to naše volba, naše poučení, naše cesta. Přímá cesta vede jen přes pokoru, odevzdání a lásku k pravdě. Především k pravdě o nás samých.
„Ve tvém případě, namísto otevírání třetího oka bys měl meditovat na srdce a snažit se zde cítit po celou dobu Boží přítomnost. Musíš chtít být jen uvnitř Srdce Boha a udržet si Jej ve svém srdci. Tehdy ti Bůh dá jen to, co je pro tebe nejlepší. Nedá ti ani trochu něčeho, co není ve tvém životě nezbytné. Snaž se přinést do své vnitřní bytosti mír, radost a lásku od Boha. Vstoupíš-li do srdce, budeš schopen vejít do svého vlastního slunce. Pokud vejdeš správně, spatříš, že je samý jas. Žádná nevědomost nemůže stá před vnitřním sluncem. Toto slunce okamžitě osvítí anebo transformuje naši nevědomost. Proto chcete-li uskutečnit Nejvyšší a naplnit Nejvyšší ve svém životě, snažte se aspirovat v srdci.“
„Třetí oko je místem zření. Když užíváte své oči, můžete vidět jen to, co je před vámi. S třetím okem se však můžete dívat dopředu, dozadu, všude. Můžete vidět také minulost, přítomnost a budoucnost najednou. V tuto chvíli si možná nevzpomínáte, co jste měli včera k snídani. Pokud si však dokážete otevřít své třetí oko, budete dokonce schopni říci, co jste měli k snídani před dvěma roky. Otevřete-li si své třetí oko, okamžitě vás zavede do vaší minulosti, kde je všechno zaznamenáno. Ukáže vám také budoucnost – co se stane ve vašem životě či v životech vašich přátel. Řekněme, že máte v úmyslu zítra ráno něco udělat. Toto je váš plán, vaše odhodlání. Nicméně když zasvitne den, můžete dvacetkrát změnit názor. Pokud však svým třetím okem vidíte, co se stane, nebudete mít žádnou potřebu, žádný důvod měnit kosmický plán, protože na vnitřní úrovni je to již vykonáno.“
Všechna tajemství byla už vyjevena, vidíme však jen to, na co jsme vnitřně připraveni a to je dobře.

Citováno z knihy Kundalini: Matka Síla – Sri Chinmoy