Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...
YOUTUBE
Sarvesham Svastir...

Tagy - osud a svobodná vůle

Všechny tagy
Karma, osud a svobodná vůle
Teorie karmy je společná mnoha orientálním náboženstvím. Ve své nejpopulárnější formě tvrdí, že existuje vesmírný systém hodnocení, ve kterém musí každý jedinec zakusit důsledky všech svých činů (karmas); dobré činy přinášejí dobré výsledky a zlé činy nevyhnutelně vedou toho, kdo se jich dopustil, k utrpení. Teorie také tvrdí, že důsledky činností (známé také jako karman) nemusí být nutně zažívány v tomto životě, ale mohou být přeneseny do životů příštích. Z toho důvodu bylo postulováno několik pod-druhů karmy.