Tagy - kterı je bezejmennı
Všechny tagy
Ten, kterı je bezejmennı
Jednoho dne vešla do staré haly Ramanášramu stará žena. Když se pokorně položila před Bhagavánem, podala mu list papíru. Takové listy často obsahovaly různé prosby nebo dotazy a bıvalo zvykem stoupenců takto s Bhagavánem komunikovat. Nicméně tento případ se ukázal jinı.