Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Tagy - Vztahy žen a mužů a Jednota

Všechny tagy
Vztahy žen a mužů a Jednota
Záleží, jak se na to, co prožíváte, podíváte, z jakého úhlu pohledu. Můžete žárlit, bolet, sobecky chtít ženu jen pro sebe. Do jisté míry to jde. Ale pak to skončí. Musí. Protože nejste jen vy dva – muž a žena, ale jste jedno. I když si to neuvědomujete, jste všichni jedno.Víte dobře, že jste tady, abyste poznali co nejvíce sebe, svou jedinečnost, ale zároveň spějete k Jednotě, k Bohu, konečně vědomě a proč byste nemohli vnímat vše jako sebe,jako součást sebe, Lásky, Boha, zbavit se sobectví ve vztahu znamená přát druhému vše, co musí prožít, naučit se a být zároveň nedílnou součástí toho všeho, co on prožívá.