Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...
YOUTUBE
Sarvesham Svastir...

Tagy - Tag Články BHAGAVADGÍTA neboli ZPĚV VZNEŠENÉHO

Všechny tagy
BHAGAVADGÍTA neboli ZPĚV VZNEŠENÉHO
První zpěv SKLÍČENOST ARDŽUNOVA Král Dhrtaráštra, slepý zeměvládce, rozmlouvá se Sandžajem, jenž představuje jeho vnitřní oko a jenž svému pánu popisuje vše, co vidí nablízku i v dáli. 1. Dhrtaráštra pravil Sandžajovi: "Ó, jasnozřivý, pověz mi, jak si teď počíná na poli života, na poli Kuruovců, mých sto synů sešikovaných proti pěti dětem mého bratra Pándúa?" 2. A jasnozřivý Sandžaja odpověděl: "Král Durjódhana pozoruje teď bojové šiky Pánduovců připravené k boji. Radí se se svým vojevůdcem a učitelem Drónem a praví: 3. Jen pohleď, můj učiteli, na mohutné vojsko Pánduovců. Velí jim syn tvého bývalého žáka Drupada.
BHAGAVADGÍTA neboli ZPĚV VZNEŠENÉHO
BHAGAVADGÍTA neboli ZPĚV VZNEŠENÉHO pdf