Tagy - Síla mantry
Všechny tagy
Síla mantry
Neustálım opakováním Božího jména se vaše mysl očistí. Tento způsob je nejjednodušší. Snažíte se překročit oceán utrpení, cyklus života a smrti. Mantra představuje lodní veslo; je nástrojem, kterı použijete na překročení samsáry své neklidné mysli a jejích nekonečnıch myšlenkovıch vln. Mantru lze rovněž srovnat s žebříkem, pomocí kterého se vyšplháte až do vıšky realizace Boha.