Tagy - Reinkarnace
Všechny tagy
Reinkarnace
VYJÁDŘIL BYSTE PROSÍM JEDNOZNAČNĚ SVÉ STANOVISKO K TÉMATU REINKARNACE, PROTOŽE V SOUČASNÉ DOBĚ SE HROMADÍ „VĚDECKÉ DŮKAZY“, KTERÉ DOSVĚDČUJÍ, ŽE REINKARNACE JE SKUTEČNÁ. JSEM TÍM ZNEPOKOJEN, JELIKOŽ VIDÍM, ŽE VELKÉ MNOŽSTVÍ LIDÍ ZAČÍNÁ TĚCHTO DŮKAZŮ VYUŽÍVAT, ABY JEŠTĚ VÍCE POSÍLILI SVÉ PŘESVĚDČENÍ, COŽ JIM DOVOLUJE VYHİBAT SE PROBLÉMŮM ŽIVOTA A SMRTI. NENÍ VAŠÍ ZODPOVĚDNOSTÍ, ABYSTE BYL V TÉTO ZÁLEŽITOSTI JEDNOZNAČNİ, PŘÍMİ A SROZUMITELNİ MÍSTO TOHO, ABYSTE SE TOMUTO TÉMATU VYHİBAL?
Reinkarnace
Většina náboženství vykonstruovala pracné teorie, jejichž účelem je,aby vysvětlovaly, co se děje s individuální duší po smrti těla. Některá tvrdí, že duše odchází na nebesa nebo do pekel, zatímco jiná prohlašují, že je reinkarnována v jiném těle.