Tagy - Pravda nebo lež
Všechny tagy
Pravda nebo lež
Je nemožné vyjádřit pravdu slovy. Pravda vám může bıt ukázána, může bıt vámi absorbována, člověk se do ní může pohroužit, ponořit a splynout s ní - když se člověk ztiší. Ale dokonce i toto je lež. Je to lež proto, že se na to člověk dívá z perspektivy bytí, které je od pravdy oddělené. Skutečnost je taková, že nejsme nic jiného, než pravda samotná; TO, co je věčné a absolutní.