Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Tagy - Poražení myšlenek

Všechny tagy
Poražení myšlenek
Přistupme teď k problému myšlenek. V okamžiku, kdy do vaší mysli vstoupí nebožská či špatná myšlenka, vaše aspirace ji musí roztrhat na kusy, protože během meditace je vše velmi silné. Když mluvíte nebo se věnujete běžným pozemským činnostem, můžete mít jakékoliv myšlenky, protože v tu chvíli nejsou vaše myšlenky silné. Jakmile však nějaká nebožská myšlenka přijde během meditace, síla vaší meditace ji zvětší a zesílí, a tato myšlenka pak zničí část vaší subtilní bytosti. Váš duchovní život slábne v okamžiku, kdy se vaše mysl stane obětí sebeshovívavých myšlenek. Přijde-li dobrá myšlenka, zkuste ji co nejvíc zvětšit. Jsou-li dobré myšlenky na nižší úrovni, můžete se je pokusit pozvednout na vyšší úroveň. Máte-li však špatnou myšlenku, jen ji zastavte a zabijte.