Tagy - Podstata Boha
Všechny tagy
Podstata Boha
Na první pohled se stanoviska Šrí Ramany, pokud jde o Boha, zdají bıt protkána protimluvy: při jedné příležitosti mohl říci, že Bůh nikdy nic neudělal a při jiné, že bez jeho vůle se nic neděje. Někdy tvrdíval, že Bůh je jen představa v mysli, zatímco jindy řekl, že Bůh je jediná existující skutečnost.