Tagy - O dobru a zlu
Všechny tagy
O dobru a zlu
A jeden ze stařešinů města řekl, Promluv k nám o dobru a zlu.