Tagy - Nechť se mysl člověka probudí do pravého poznání vlastního Já
Všechny tagy
Nechť se mysl člověka probudí do pravého poznání vlastního Já
„Nechť se mysl člověka probudí do pravého poznání vlastního Já. Nejde o to před touto myslí utíkat, ani ji kritizovat, ale o to třetí: neustále překračovat její hranice. To je možné jen skrze srdce a milování. To je možné jen skrze spojení se Satguruem (ne s jinım druhem gurua, všichni ostatní pouze pomáhají mysli a připravují ji k transformaci). Skrze spojení světců a ryzích oddanıch, kteří inspirují lidská srdce k odevzdání se s radostí a důvěrou. Důvěra a odevzdání vůči vlastnímu Satguruovi nepatří do oblasti otázek a odpovědí, ale vycházejí ze srdce: jako hluboká pravá láska a milování.