Tagy - Mantry
Všechny tagy
Mantry
Mantrou se rozumí jedna či více slabik nebo slov, které nesou určitı vıznam a především určitou zvukovou vibraci. Slovo mantra v překladu znamená mystickı či posvátnı text, magická formule nebo tajemství. Pochází ze sanskrtského kořene slova manas (manas – mysl, man - myslet) a tra (ochraňovat).