Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Tagy - Manželství a rozvod

Všechny tagy
Manželství a rozvod
Pokud jsme pochopili, co bylo řečeno v předchozí kapitole, pak nám začne být jasná i příčina zdánlivě si protiřečících Ježíšových výroků o přípustnosti zrušení manželství: v jedněch případech se zdá, jakoby On mluvil proti tomu (Mt 19:3-9; Mk 10:2-12; L 16:18), ale v druhých — naopak, žehnal rozvodu v těch případech, jestliže by jeden z manželů mohl pokračovat ve své Cestě k Bohu, k Dokonalosti, ale druhý dál jít nemůže a nechce, a jenom brzdí (Mk 10:29-30; Lk 18:29-30).