Tagy - Manželství a rozvod
Všechny tagy
Manželství a rozvod
Pokud jsme pochopili, co bylo řečeno v předchozí kapitole, pak nám začne bıt jasná i příčina zdánlivě si protiřečících Ježíšovıch vıroků o přípustnosti zrušení manželství: v jedněch případech se zdá, jakoby On mluvil proti tomu (Mt 19:3-9; Mk 10:2-12; L 16:18), ale v druhıch — naopak, žehnal rozvodu v těch případech, jestliže by jeden z manželů mohl pokračovat ve své Cestě k Bohu, k Dokonalosti, ale druhı dál jít nemůže a nechce, a jenom brzdí (Mk 10:29-30; Lk 18:29-30).