Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...
YOUTUBE
Sarvesham Svastir...

Tagy - Láska a sex

Všechny tagy
Láska a sex
Dva nejdůležitější postuláty Ježíšova Učení jsou tyto: Za prvé — Bohocentrizmus, tj. uvědomění si ne sebe nebo ještě někoho jiného, ale Jeho jako principiální Základ Vesmíru, Cíle a Smyslu existence všeho, zasvěcení svého života Jemu, připravování se na Splynutí s Ním, usilování k tomu, a také pomoc v tom druhým. Za druhé — připravování se na uskutečnění prvního bodu prostřednictvím rozvíjení emocionální lásky v sobě — především ve vzájemných vztazích s druhými lidmi; až bude ta láska rozvinuta, může být potom přesměrována na Boha Otce, což také zajistí rychlé sblížení a Splynutí.