Tagy - Láska a sex
Všechny tagy
Láska a sex
Dva nejdůležitější postuláty Ježíšova Učení jsou tyto: Za prvé — Bohocentrizmus, tj. uvědomění si ne sebe nebo ještě někoho jiného, ale Jeho jako principiální Základ Vesmíru, Cíle a Smyslu existence všeho, zasvěcení svého života Jemu, připravování se na Splynutí s Ním, usilování k tomu, a také pomoc v tom druhım. Za druhé — připravování se na uskutečnění prvního bodu prostřednictvím rozvíjení emocionální lásky v sobě — především ve vzájemnıch vztazích s druhımi lidmi; až bude ta láska rozvinuta, může bıt potom přesměrována na Boha Otce, což také zajistí rychlé sblížení a Splynutí.