Tagy - Já a Bůh jedno jsme!
Všechny tagy
Já a Bůh jedno jsme!
Hledáte Boha? Už jste Ho našli? A kde? Našli jste Ho venku? Tak jste zřejmě našli jeho podobu – představu. Třeba v podobě oblíbené a milované věci, předmětu, kterı vám splnil sen a naplnil vaši potřebu. Nebo v podobě milovaného muže či ženy. A pokud jste Ho našli v podobě svatıch – v jejich obrazech a sochách, přiblížili jste se Pravdě. Slovo svatı je od slova svítit – svítili svım životem, skutky, Láskou všem kolem sebe. Protože našli Boha v sobě a viděli Ho ve všem.