Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Tagy - Já a Bůh jedno jsme!

Všechny tagy
Já a Bůh jedno jsme!
Hledáte Boha? Už jste Ho našli? A kde? Našli jste Ho venku? Tak jste zřejmě našli jeho podobu – představu. Třeba v podobě oblíbené a milované věci, předmětu, který vám splnil sen a naplnil vaši potřebu. Nebo v podobě milovaného muže či ženy. A pokud jste Ho našli v podobě svatých – v jejich obrazech a sochách, přiblížili jste se Pravdě. Slovo svatý je od slova svítit – svítili svým životem, skutky, Láskou všem kolem sebe. Protože našli Boha v sobě a viděli Ho ve všem.