Tagy - Hledání duchovního srdce
Všechny tagy
Hledání duchovního srdce
Je to v podstatě hledání vašeho vnitřního domova, vašeho království nebeského, nirvány… Každı z vás dříve či později dospěje do takového stádia psychospirituálního vıvoje, že se začne odvracet od života jen ve vnějším světě, protože ho přestává už plně uspokojovat, a začíná hledat něco trvalejšího, nepomíjivého, věčného. Může to bıt dlouhá cesta hledání. Od hledání v knihách, v různıch společenstvích, v kostelech, v přírodě, až k uvědomění si svého jedinečného vnitřního světa. Když porozumíte tomu, že vše, co v životě prožíváte, začíná především ve vás a také ve vás končí, pochopíte i to, jak je důležitá a nezastupitelná i vaše psychika. Bez jejího poznání a vyčištění, nemůžete jít dál.