Tagy - Citlivost – jemnost a tvrdost – síla
Všechny tagy
Citlivost – jemnost a tvrdost – síla
Váš vıvoj lidskıch bytostí – duší probíhá tisíce let, je věčnı, nekonečnı, jako je věčnı vıvoj energie s informacemi, Vesmíru – Boha.