Tagy - Boj se svım «já»
Všechny tagy
Boj se svım «já»
Abychom dosáhli Nejvyššího Cíle — Splynutí s Otcem Nebeskım, je zapotřebí nejen proniknout do Nejvyšších «Nebes», ale také se naučit rozplıvat ve Vědomí Otce, odstraňovat svoji lokálnost.