Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Hiearchie článků

Články: Hadí síla - kundalini

Co je to Kundalini
 Kundalini je doslova had nebo hadí síla, tato duchovní síla sídlí v každém člověku a bývá zobrazena jako svinutý had spočívající na dolním konci páteře. Je-li tato síla probuzena, pak vystupuje vzhůru, prochází energetickými centry (čakrami) energie a její působení se projeví ve formě duchovního poznání a mystických zkušeností.

Čakry, kundalini, okultní síly?
 Jsou opravdu důležité na naší duchovní cestě?

Hadí síla ve starém Egyptě
 Je všeobecně známo, že hadí síla (hadí síly) byla známa v Indii a Tibetu, a ti, kdo se domnívali, že je to pouhý výplod lidské fantazie, ji často na tyto země také omezovali. Hadí síla je ovšem skutečnost a tvoří základ energetického systému všech živých tvorů.

Kundalini
 „Kundalini“= sanskrtské slovo - znamená "kruhová energie". Je to kosmická a současně lidská, psychická energie spící v první čakře. U žen je sídlo spící Kundalini, podle klasických textů, umisťováno do druhé čakry, Svadhišthány. Znamená základní vývojovou sílu člověka. Je nazývána také "šakti" nebo-li "božská jiskra životní síly". Proudí v nás částečně již od narození a na jejím množství záleží duchovní uvědomění každého jedince.

Kundalini - šakti
 Pataňdžaliho Jógasútra se o Kundaliní vyjadřuje jako o síle podpůrné. ) V čase stvoření světa Kundaliní vyživovala veškeré tvorstvo a stala se také součástí lidského těla. Říká se, že s koncem stvoření se hadí síla uložila k odpočinku. Je-li probuzena do své skutečné přirozenosti, stává se nehmotnou silou a plnoprávným dokonalým duchem. Následkem toho pak dochází i k povznesení individuální duše. V průběhu řízení nárůstu a zániku stvořené existence nejvyšší božství, prvotní nedělitelná celistvost,setrvává v rovnováze. Rozhodnutím Tvůrce se z oné celistvosti vyděluje energie (Šakti) coby lineární božská síla. Její božství je součástí Stvořitelova úkolu utváření vesmíru tak, jak ho známe, tedy slunce, planet a hvězd. )

Nástrahy lásky muže a ženy
 UKÁZKA Z KNIHY OTEVŘENÍ DUCHOVNÍHO OKA
Nejdokonalejší formou lásky je duchovní láska, která je zachvíváním se duchovního v Božské všelásce - agape. Jejím odrazem v duševní a biologické energetické vibrační rovině (jemnohmotné) je láska citová, také mezilidská, bratrská, označovaná starými filosofy jako fília. Odrazem duchovní lásky do roviny hmotné (hmotné energetické vibrační úrovně) je láska pohlavní, erotická (Eros).

Probuzení kundalini
 Mimořádné autentické svědectví západního jogína (autor si přeje zůstat v anonymitě) Jev se vyvolal při cvičení jógy zraku. Dne 22. srpna 1979 jsem prožil událost, která mi radikálně a nenávratně změnila život. Můj učitel jógy často mluvil o skryté síle v lidské bytosti "jako had stočený kolem sebe sama" nazývané kundalini. Měla se probouzet postupně, pod přímým vedením jogínského mistra, protože jinak může být nebezpečná. Proces se vyvolával při úplně obyčejné praxi jógy. Praktikoval jsem hathajógu už po tři roky a právě jsem docvičil denní sestavu. Bylo už odpoledne. Často jsem se ptal, co vyvolávalo v mé bytosti tento jev, ačkoliv cvičení, které jsem cvičil, nebylo nijak mimořádné. Posléze jsem pochopil, že šlo o společné působení více faktorů.


Proces uvolňování Kundalini
 Energie kundalini leží stočená u kořene páteře. Její uvolňování lze přirovnat k pohybu vln, plamenů, pulzování nebo odvíjení. Rozvinutá část kundalini si obvykle hledá cestu vzhůru páteří až po temeno hlavy a odtud ven tím, čemu se někdy říká vrcholná čakra. Cakra (sanskrtské slovo, které znamená „kolo“) označuje různé energetické víry v našem éterickém těle.

Subtilní energetický systém
 Velmi zjednodušeně může říct, že lidský subtilní energetický systém odpovídá nervovému systému a je rozdělen do tří základních „kanálů“. Levý a pravý kanál užíváme ke svým vědomým i podvědomým fyzickým, duševním a emočním činnostem. Střednímu kanálu odpovídá parasympatický nervový systém, který řídí dýchání, tlukotu srdce, práci trávícího a vylučovacího systému a ostatní nevědomé činnosti. Energetické kanály, které se v sanskrtu nazývají nádí, spojují navzájem energetická centra (čakry) a umožňují jejich vzájemnou součinnost. Nádí vedou životní energii. Čakry i kanály je potřeba udržovat čisté a vyvážené, pokud mají všechny aspekty lidské bytosti, ať už fyzický, mentální, citový nebo duchovní, správně fungovat.

Základní energie kundalini
 Kundaliní je energie, která se v latentním stavu nachází u kořene páteře lidské bytosti. Pokud dojde k jejímu „probuzení“, stoupá následně nahoru (nebo klesá dolů v případě provádění „šíršásany“ – stoje na hlavě). Proudí cestou podél páteře směrem ke korunní čakře neboli lotosu na vrcholu hlavy (sahasráračakra). Tradice jógy rozlišuje sedm silových center (čaker), jejichž úrovně odpovídají rovněž sedmi fázím procesu Stvoření. Kundaliní je pak nazývána různými jmény podle toho, na jaké úrovni se během svého vzestupu projevuje. Například v srdeční čakře (anáhata) se kundaliní říká „Hamsa“, zatímco v čakře uprostřed čela (ádžňá) se nazývá „Bindu“. Někdy může kundaliní vystoupat do takové míry, že dospěje mimo tělo až nad vrchol hlavy. Tím pak vytváří v bytosti nevypověditelný mystický stav vědomí, ve kterém již není zakoušeno žádné duality.