Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Hiearchie článků

Články: Mystika

Mystická smrt – Karel Weinfurter


Prvním důležitým oddílem mystické cesty je mystická smrt, tj. úplné odumření starého Adama, aby na jeho místě mohl se znovuzrodit Ježíš Kristus, čili Adam nový, nesmrtelný, věčný. Tomuto Adamovi říkají také mystikové „vnitřní člověk“.
Co vlastně umírá v člověku při mystické smrti? Jakým způsobem lze z vlastní vůle přivodit mystickou smrt? A je to vůbec možné?Mystická smrt, která trvá po celý život mystika dokud nedosáhl úplného znovuzrození, křtu ohněm a mystického znovuzrození se týká jedině zevního člověka.


Mystická smrt a vzkříšení
 Prohlédli jsme iluzornost ega a uvědomili si, že Já jsem (Kristus) je Bůh. Ještě nás však čeká poslední krok. Tak jako Ježíš na kříži musíme se vzdát Boha pro Boha. To je tajemství slov, která Ježíš na kříži pronesl jako poslední. Vzdáním se Já přichází Ne-vědomí Božství. ”Kristus je ve vás.” Kristus je naše Já a skutečnost, že se vlastnímu Já vyhýbáme, je naším utrpením. Hledíme na něj a stále si jím nejsme jisti. Přitom je vším, co můžeme vůbec vidět, jak uvnitř, tak navenek. Ať už se naše Já skrylo do pláštíku bolesti nebo dalších nepříjemných věcí, nemáme důvod se mu vyhýbat. Naopak, obejměme ho a ono, osvobozeno od utrpení přehlížení, odejde do Ne-vědomí. Biblický příběh, o kterém hovoří Nový zákon, si rozhodně zaslouží naši pozornost. Nejde ani zdaleka jen o zápis osudů jedné historické bytosti, nýbrž o cestu života každého z nás. Kráčíme životem a analogicky nacházíme to, co nacházel biblický Ježíš. Utrpení, snímání hříchů světa, poznání sama sebe v Něm, smrt na kříži prostoru a času a vzkříšení jsou životní etapy, které jednou potkají každého z nás.

Nauka křesťanské mystiky
 Klíčem k veškeré mystice je známá věta, která podle řecké legendy byla napsaná nad chrámovým portálem, jenž zněla : „Poznej sám sebe“. V této větě jest obsažená veškerá moudrost, ba kořen veškeré moudrosti. Avšak tato moudrost není ze světa hmotného. Je to moudrost nikoliv z hlediska rozumu, nikoliv taková, kterou by mohl člověk získat studiem knih, nýbrž moudrost vznikající z vnitřního osvícení Duchem Božím, neboť se týká Božství a Jeho sil.

Smaragdová deska a její tajemství
 Podle legendy vyryl egyptský bůh Thoth do smaragdu největší tajemství nebes a země, základ všech duchovních pravd a zákonů, prapůvod mystické cesty, klíč k božskému vědění a zároveň klíč ke spáse. Bůh Thoth znamená tolik jako v křesťanství Duch Svatý a totéž znamená řecký bůh Hermes a římský bůh Merkur. Podle podání pronesl Thoth na počátku slova matická a stvořil jimi svět a vůbec vše, co stává. Thoth zrodil sama sebe a byl pánem země, vzduchu, moře i oblohy. Byl písařem ostatních bohů a vynálezcem všech umění a všech věd.