Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Hiearchie článků

Články: Šrí Nisargadatta Maharádž

Kdo je Bůh?
 Žák se zeptal Mistra: „Kdo je Bůh?“ Ten mu odpověděl: „Životní energie neboli Čajtanja je Bůh.“ Životní energie je vaše bytí neboli existence. Bohové z hlíny či kamene jsou vykonstruovaní Bohové. Bohové, vytvoření představivostí, zaniknou v momentu, kdy skončí velký kosmický cyklus neboli kalpa. Čajtanja je základ, původ všech vtělení Višnua, jakými jsou Ráma a Krišna, nebo vtělení matky Prakrti, jako jsou Ambika nebo Sarasvatí. Višnu je životní energie. Tato životní energie je Bůh. Pán Šiva řekl Párvatí, že životní energie, která vším hýbe, je Bůh. Ta je ve všem vrozená. Je to Bůh, jenž je čirou Čajtanjou. Ten, kdo Ho rozeznává, se také nazývá Bohem. Světec Jádžňavalkja byl optán svým žákem: „Kdo je Bůh?“ Světec mu odvětil: „Ty jsi Bůh.“ Myslete na to, že jste Bůh.

V klidu a tichu budete růst
 Tazatel: Indická tradice říká, že Guru je nezbytný. Proč je nezbytný? Matka je nezbytná proto, že dává dítěti tělo. Ale nedává mu duši. Její role je omezená. Jak je to s Guruem? Je jeho role také omezená? A pokud ano, jak? Anebo je nezbytný celkově, absolutně?
Maharádž: Skutečný Guru je nejniternější světlo, které pokojně a věčně září v srdci. Všichni ostatní jen ukazují cestu.

Všechno utrpení je zrozeno z touhy
 Tazatel: Pocházím ze vzdálené země. Mám za sebou určité vnitřní zkušenosti a rád bych si v nich udělal jasno.
Maharádž: Beze všeho. Znáte sebe sama?
T: Vím, že nejsem tělo. Nejsem ani mysl.
M: Co vás k tomu vede?