Články: Šrí Nisargadatta Maharádž
Kdo je Bůh?
Žák se zeptal Mistra: „Kdo je Bůh?“ Ten mu odpověděl: „Životní energie neboli Čajtanja je Bůh.“ Životní energie je vaše bytí neboli existence. Bohové z hlíny či kamene jsou vykonstruovaní Bohové. Bohové, vytvoření představivostí, zaniknou v momentu, kdy skončí velkı kosmickı cyklus neboli kalpa. Čajtanja je základ, původ všech vtělení Višnua, jakımi jsou Ráma a Krišna, nebo vtělení matky Prakrti, jako jsou Ambika nebo Sarasvatí. Višnu je životní energie. Tato životní energie je Bůh. Pán Šiva řekl Párvatí, že životní energie, která vším hıbe, je Bůh. Ta je ve všem vrozená. Je to Bůh, jenž je čirou Čajtanjou. Ten, kdo Ho rozeznává, se také nazıvá Bohem. Světec Jádžňavalkja byl optán svım žákem: „Kdo je Bůh?“ Světec mu odvětil: „Ty jsi Bůh.“ Myslete na to, že jste Bůh.

V klidu a tichu budete růst
Tazatel: Indická tradice říká, že Guru je nezbytnı. Proč je nezbytnı? Matka je nezbytná proto, že dává dítěti tělo. Ale nedává mu duši. Její role je omezená. Jak je to s Guruem? Je jeho role také omezená? A pokud ano, jak? Anebo je nezbytnı celkově, absolutně? Maharádž: Skutečnı Guru je nejniternější světlo, které pokojně a věčně září v srdci. Všichni ostatní jen ukazují cestu.

Všechno utrpení je zrozeno z touhy
Tazatel: Pocházím ze vzdálené země. Mám za sebou určité vnitřní zkušenosti a rád bych si v nich udělal jasno. Maharádž: Beze všeho. Znáte sebe sama? T: Vím, že nejsem tělo. Nejsem ani mysl. M: Co vás k tomu vede?