Články: BHAGAVADGÍTA neboli ZPĚV VZNEŠENÉHO
BHAGAVADGÍTA neboli ZPĚV VZNEŠENÉHO
První zpěv SKLÍČENOST ARDŽUNOVA Král Dhrtaráštra, slepı zeměvládce, rozmlouvá se Sandžajem, jenž představuje jeho vnitřní oko a jenž svému pánu popisuje vše, co vidí nablízku i v dáli. 1. Dhrtaráštra pravil Sandžajovi: "Ó, jasnozřivı, pověz mi, jak si teď počíná na poli života, na poli Kuruovců, mıch sto synů sešikovanıch proti pěti dětem mého bratra Pándúa?" 2. A jasnozřivı Sandžaja odpověděl: "Král Durjódhana pozoruje teď bojové šiky Pánduovců připravené k boji. Radí se se svım vojevůdcem a učitelem Drónem a praví: 3. Jen pohleď, můj učiteli, na mohutné vojsko Pánduovců. Velí jim syn tvého bıvalého žáka Drupada.