Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Hiearchie článků

Články: Krincha

Cesta bezpodmínečné Lásky
 Bezpodmínečná láska je skutečná láska bez hranic, jakéhokoliv omezení, naprostá svoboda. Především je to láska bez emocí a pocitů, to znamená božská. Je a stále existuje hluboko v nás především v oblasti psychického a duchovního srdce. Vlevo od hrudní kosti je fyzické srdce, uprostřed psychické a vpravo duchovní.

Citlivost – jemnost a tvrdost – síla
 Váš vývoj lidských bytostí – duší probíhá tisíce let, je věčný, nekonečný, jako je věčný vývoj energie s informacemi, Vesmíru – Boha.

Duchovní srdce – pevný bod našeho života
 Všichni míváte občas pocit, že váš život je značně rozpolcen. Rozpolcen mezi dvěma možnostmi, obě mohou být lákavé, přitažlivé a vy nevíte, kterou si vybrat. I to vám může nabízet dualita.
Hledáte klid a nacházíte neklid, nepokoj, rozruch. Hledáte lásku a nacházíte nenávist, závist, pýchu, sobectví. Hledáte svobodu, rovnoprávnost a nacházíte nesvobodu, ovládání, povyšování, boj o moc.
Vždy máte možnost volby, jen nevíte, jak a proč se rozhodnout. Hledáte odpověď venku nebo v sobě? Věříte víc druhým než sobě? Jste pro sebe ti nejdůležitější a nikdy nikoho nestavíte před sebe?

Hledání duchovního srdce
 Je to v podstatě hledání vašeho vnitřního domova, vašeho království nebeského, nirvány…
Každý z vás dříve či později dospěje do takového stádia psychospirituálního vývoje, že se začne odvracet od života jen ve vnějším světě, protože ho přestává už plně uspokojovat, a začíná hledat něco trvalejšího, nepomíjivého, věčného. Může to být dlouhá cesta hledání. Od hledání v knihách, v různých společenstvích, v kostelech, v přírodě, až k uvědomění si svého jedinečného vnitřního světa.
Když porozumíte tomu, že vše, co v životě prožíváte, začíná především ve vás a také ve vás končí, pochopíte i to, jak je důležitá a nezastupitelná i vaše psychika. Bez jejího poznání a vyčištění, nemůžete jít dál.

Já a Bůh jedno jsme!
 Hledáte Boha? Už jste Ho našli? A kde? Našli jste Ho venku? Tak jste zřejmě našli jeho podobu – představu. Třeba v podobě oblíbené a milované věci, předmětu, který vám splnil sen a naplnil vaši potřebu. Nebo v podobě milovaného muže či ženy. A pokud jste Ho našli v podobě svatých – v jejich obrazech a sochách, přiblížili jste se Pravdě. Slovo svatý je od slova svítit – svítili svým životem, skutky, Láskou všem kolem sebe. Protože našli Boha v sobě a viděli Ho ve všem.

Jak přestat ve vztahu muž – žena zbytečně trpět, aneb proč měnit emocionální lásku na bezpodmínečnou
 Až do počátku dvacátého století jste jen vyjímečně uzavírali sňatky na základě romantické lásky – zamilování. Znáte možná tyto vyjímky, např. Ferdinand I. a královna Anna… Málokdo z vás si však uvědomuje, když ho třeba dojímá příběh Romea a Julie, kolik je za tím utrpení, a nejen těch dvou. O tom se dnes jaksi nemluví.

Jak přijímáte svou smrtelnost?
 Každý z vás, kdo se rozhodl narodit, ví, že jednou musí i zemřít. Víte to všichni, doutná to ve vás po celý život, tu zřetelně, tu nenápadně, skrytě. A možná i proto se stává strach ze smrti často tím největším vaším strachem života. Co všechno někteří z vás dokáží podstoupit, aby „prodloužili“ svůj pobyt na Zemi! A přitom můžete tolik dokázat, změnit, když pochopíte spirituální přesah smrti! Tělo je vždy pomíjivé, mění se, dostane se na vrchol kolem třiceti pěti let a pak neúprosně stárne. Bytost je však věčná a stále stejně mladá. Proč vizinářka v Lurdech, a nejen ona, viděla Pannu Marii jako dvacetiletou krásnou mladou ženu? Vždyť i bytost mimina je „dvacetiletá“, proto i mimčo rozumí všemu, jen nedokáže vnějškem dát vždy najevo reakci.

Kříž života
 Je prastarý symbol života na Zemi. Dnes mu říkáte dualita. Vertikální rameno energie člověka zušlechťuje, zjemňuje, čistí k vyšším vibracím energie. Proto říkáme, že vede k Bohu, skutečné Lásce. Dole je člověk – zvíře, nahoře člověk – bůh.

Mystická smrt a vzkříšení
 Jsou to pojmy staré tisíce let. Vždy se přísně skrývaly před lidmi za podobenstvím, symboly a různá tajemství. Tisíce let to bylo nutné – jen málokdo dokázal dojít tak daleko, aby to zvládl ve zdraví. Je to něco, na co byl adept často připravován řadu životů, než byl schopen obstát, projít vše bez „úrazu“ a stát se novým bohem – člověkem.

Nikdy nesmíš nikomu bránit jít svou Cestou!
 Mezi základní vesmírné zákony patří žádné násilí a skutečná svoboda – svobodná volba výběru možností a variant. Opravdová Láska je zároveň skutečnou, stoprocentní Svobodou. Své svobody se sice můžete vzdát, dobrovolně i nedobrovolně, ale vždy za to platíte utrpením. Ale už vstupem na Zem – početím – , vstupem do světa duality přicházíte na svět, v němž máte vždy, v každé situaci, možnost volit nejméně mezi dvěma možnostmi – ano, ne, 1,0. I to je vaše svoboda – právo se rozhodnout. A podle toho, jak se rozhodujete i žijete. Jinak řečeno, jakou variantu si zvolíte, podle toho nesete i následky. Je to právě jen vaše svoboda volby, která vám přináší někdy tolik utrpení! Tak se učíte zodpovědnosti za každé rozhodnutí!

Proč muž a žena vytváří vztah, v kterém nedokáží žít spolu ani bez sebe
 Je to jednoduché – protože to potřebují pro svůj vzájemný vývoj – dali k tomu souhlas před početím.
Je to jeden z mnoha způsobů, jak žít spolu, milovat se a zároveň si vyvolávat vzájemné utrpení, které jim nedovolí být spolu trvale šťastni a někdy dost tvrdě je to nutí řešit problémy, pracovat na vztahu a sobě. Velké utrpení, kterým to často vrcholí, pak může vyvolat vývojový skok nahoru, k lepší změně života, nebo také skok dolů, zhoršení. Pak následuje opakování, znovu totéž a nejen v jednom životě. Tak dlouho, dokud svůj vztah nevyčistí a nedokáží žít spolu naplno v dobrém i zlém.
Nejde ze vztahu odejít, dokud stojíš „jednou nohou“ uvnitř a „druhou“ venku. Jestliže chceš vztah vyřešit, musíš se nejdříve postavit „oběma nohama“ neboli naplno do vztahu a pak teprve můžeš svobodně a bez zbytečného utrpení buď zůstat nebo odejít. Pokud odejdeš, nenosíš vztah v sobě – rozvod srdce.

Radostná zpráva o Lásce – evangelium Lásky
 Odlož už konečně minulost! Nevracej se stále k minulým vztahům, které marně opakuješ už tisíce let. Nikam nevedou, jen k stále k těm samým chybám, omylům a zklamáním. A bolesti a utrpení místo radosti a štěstí.

Tanec energií
 Už tisíce let panuje představa, že energie lidských bytostí zvláště po smrti má tvary podobné lidskému tělu. Pravda je to jen na určité rovině vnímání bytí – hlavně v astrální a emocionální oblasti, zčásti i v mentální.

Vztahy žen a mužů a Jednota
 Záleží, jak se na to, co prožíváte, podíváte, z jakého úhlu pohledu. Můžete žárlit, bolet, sobecky chtít ženu jen pro sebe. Do jisté míry to jde. Ale pak to skončí. Musí. Protože nejste jen vy dva – muž a žena, ale jste jedno. I když si to neuvědomujete, jste všichni jedno.Víte dobře, že jste tady, abyste poznali co nejvíce sebe, svou jedinečnost, ale zároveň spějete k Jednotě, k Bohu, konečně vědomě a proč byste nemohli vnímat vše jako sebe,jako součást sebe, Lásky, Boha, zbavit se sobectví ve vztahu znamená přát druhému vše, co musí prožít, naučit se a být zároveň nedílnou součástí toho všeho, co on prožívá.

Vždy musí dojít k vyrovnání energií a informací
 Zákon vyrovnání, rovnováhy patří k základním zákonům pozemské duality.
Dáš – dostaneš, ublížíš – ublíží ti, pomůžeš – pomůže ti. Jinak řečeno, energie s určitými informacemi přitahuje stejné informace a tím dochází k jakési rovnováze. Vesmír „nemá rád“ prázdno, a proto vždy musí dojít k jeho vyplnění.