Hiearchie článků
Články: Marie Magdalena
Chtíč a láska
Máří Magdaléna prostřednictvím Pamely Drazí muži a ženy, všechny vás zdravím. Jsem zde ve vašem středu jako duše, jako žena, jako sestra. Jsem s vámi jedním a tím, že jsem byla člověkem, znám zevnitř všechny pocity, které v současnosti zažíváte. Nejsou mi cizí. Co mě nyní zasahuje nejvíce, když se dívám na život na Zemi z této strany, je vzácnost života na Zemi. Zranitelnost lidského bytí, bolest a zranění, které snášíte během života na Zemi, a naopak vaše neuvěřitelná odvaha, vaše neustálá touha po Světlu a Lásce, vaše vytrvalost a radostná vítězství. To pro mě nyní charakterizuje život na Zemi. Vnímám vás jako odvážné anděly, kteří přijímají tuto zkušenost, toto dobrodružství.

Marie Magdalena
Přistupuji k vám se zdrojem lásky mé duše, abych uctila vaše božské a posvátné bytí i vše, co je vaší pravdou, a to, co jako pravdu rozeznáváte ve svém nitru a v mé přítomnosti. Vaše božská pravda a posvátné já jsou všude a můžete je rozeznat v každém člověku.