Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Hiearchie článků

Články: Sri Swami Vishwananda

Co se děje po smrti
 Džai Gurudév, Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda četl následující zprávu a chtěl, aby byla sdílena.

Giridhári
 Giridhári má věčný vztah s každým átma. Všichni jsme propojeni jedině skrze vztah átma a Bůh je prvotní. Jeho jediným cílem je, abychom Jej všichni dosáhli skrze odstranění veškerých nečistot, které jsme nahromadili okolo naší duše v průběhu svých životů.

Hodnota Božího jména
 Toto je příběh žáka, který se ptal svého gurua na hodnotu Božího jména

Když duše opustí své tělo
 Zpráva napsaná přímo Paramahamsou Vishwanandou, publikovaná na Facebooku

Když duše opustí své tělo, všechny vztahy spojené s tímto tělem zde zůstanou a duše pokračuje dál na své cestě. Můžeme si pomyslet: „Ach, to byla moje máma, táta, manželka, manžel, přítel,“ atd. Nikdo z nich ale tuto duši vlastně nikdy neznal. Znal jenom její vnější schránku, tedy její tělo a identitu mysli. Tato duše je oproštěna od všech svých rolí a dál putuje za Bohem a tím Nejvyšším.

Když mluvím o lásce
 „Když mluvím o lásce, mluvím o božské a univerzální lásce. Mluvím o Bohu jako lásce a o lásce jako Bohu, ale hovořím také o lásce k životu. To poslední bývá často přehlíženo spirituálními hledači, spěchajícími dosáhnout svého životního cíle – realizace Boha. Na duchovní cestě by člověk neměl pospíchat, zároveň by však také neměl otálet a být příliš pomalý. Zdá se to nemožné a protiřečící si, avšak taková je přirozenost života samotného. Existuje ovšem řešení a tím je láska.
Když jsme zamilovaní, láska nás vede bez selhání, protože láska sama ve své přirozenosti ví, kdy být pomalá, kdy být rychlá a kdy plynout lenivě, kdy proudit plnou silou, kdy být rafinovaná a kdy odvážná a přímá; láska ví, kdy se obrátit dovnitř a kdy naopak ven a tak dále. Milovat život znamená plynout s životem, v lásce k životu, a díky tomu poznávat LÁSKU A ŽIVOT lépe a lépe.

Láskyplné požehnání od Swamiho Vishwanandy - video
 Sri Swami Vishwananda, Požehnání - video

Mistr, světec nebo Guru
 Mistr, světec nebo Guru představují plamen svíce. Mohou rozsvítit všechny ostatní svíce, aniž by přišly o své vlastní světlo. Na cestě bhakti je takovým plamenem srdce planoucí láskou, toužící sloužit a být napořád s milovaným Pánem a Satguruem. Žhnoucí plamen vašeho srdce zažehne ve vašem srdci Boží Lásku. Je to mnohem silnější než v přirovnání o sdílením plamene svíce.

Nechť se mysl člověka probudí do pravého poznání vlastního Já
 „Nechť se mysl člověka probudí do pravého poznání vlastního Já.
Nejde o to před touto myslí utíkat, ani ji kritizovat, ale o to třetí: neustále překračovat její hranice. To je možné jen skrze srdce a milování. To je možné jen skrze spojení se Satguruem (ne s jiným druhem gurua, všichni ostatní pouze pomáhají mysli a připravují ji k transformaci). Skrze spojení světců a ryzích oddaných, kteří inspirují lidská srdce k odevzdání se s radostí a důvěrou. Důvěra a odevzdání vůči vlastnímu Satguruovi nepatří do oblasti otázek a odpovědí, ale vycházejí ze srdce: jako hluboká pravá láska a milování.

Sri Swami Vishwananda - satsang Rožnov pod Radhoštěm
 Sri Swami Vishwananda - satsang Rožnov pod Radhoštěm 3.3.2014

V čem vlastně spočívá lidské utrpení?
 Lidé trpí, když se jich dotkne láska, když je probudí láska, když se zamilují i když milují, ale zároveň když samotnou lásku nerozpoznají a když správně nepochopí, co je láska. A to všechno kvůli tomu, že lásku zakrývá mysl svými myšlenkami, projekcemi, očekáváními a chce lásku vlastnit namísto toho, aby se lásce odevzdala.