Hiearchie článků
Články: Sri Swami Vishwananda
Co se děje po smrti
Džai Gurudév, Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda četl následující zprávu a chtěl, aby byla sdílena.

Giridhári
Giridhári má věčnı vztah s každım átma. Všichni jsme propojeni jedině skrze vztah átma a Bůh je prvotní. Jeho jedinım cílem je, abychom Jej všichni dosáhli skrze odstranění veškerıch nečistot, které jsme nahromadili okolo naší duše v průběhu svıch životů.

Hodnota Božího jména
Toto je příběh žáka, kterı se ptal svého gurua na hodnotu Božího jména

Když duše opustí své tělo
Zpráva napsaná přímo Paramahamsou Vishwanandou, publikovaná na Facebooku Když duše opustí své tělo, všechny vztahy spojené s tímto tělem zde zůstanou a duše pokračuje dál na své cestě. Můžeme si pomyslet: „Ach, to byla moje máma, táta, manželka, manžel, přítel,“ atd. Nikdo z nich ale tuto duši vlastně nikdy neznal. Znal jenom její vnější schránku, tedy její tělo a identitu mysli. Tato duše je oproštěna od všech svıch rolí a dál putuje za Bohem a tím Nejvyšším.

Když mluvím o lásce
„Když mluvím o lásce, mluvím o božské a univerzální lásce. Mluvím o Bohu jako lásce a o lásce jako Bohu, ale hovořím také o lásce k životu. To poslední bıvá často přehlíženo spirituálními hledači, spěchajícími dosáhnout svého životního cíle – realizace Boha. Na duchovní cestě by člověk neměl pospíchat, zároveň by však také neměl otálet a bıt příliš pomalı. Zdá se to nemožné a protiřečící si, avšak taková je přirozenost života samotného. Existuje ovšem řešení a tím je láska. Když jsme zamilovaní, láska nás vede bez selhání, protože láska sama ve své přirozenosti ví, kdy bıt pomalá, kdy bıt rychlá a kdy plynout lenivě, kdy proudit plnou silou, kdy bıt rafinovaná a kdy odvážná a přímá; láska ví, kdy se obrátit dovnitř a kdy naopak ven a tak dále. Milovat život znamená plynout s životem, v lásce k životu, a díky tomu poznávat LÁSKU A ŽIVOT lépe a lépe.

Láskyplné požehnání od Swamiho Vishwanandy - video
Sri Swami Vishwananda, Požehnání - video

Mistr, světec nebo Guru
Mistr, světec nebo Guru představují plamen svíce. Mohou rozsvítit všechny ostatní svíce, aniž by přišly o své vlastní světlo. Na cestě bhakti je takovım plamenem srdce planoucí láskou, toužící sloužit a bıt napořád s milovanım Pánem a Satguruem. Žhnoucí plamen vašeho srdce zažehne ve vašem srdci Boží Lásku. Je to mnohem silnější než v přirovnání o sdílením plamene svíce.

Nechť se mysl člověka probudí do pravého poznání vlastního Já
„Nechť se mysl člověka probudí do pravého poznání vlastního Já. Nejde o to před touto myslí utíkat, ani ji kritizovat, ale o to třetí: neustále překračovat její hranice. To je možné jen skrze srdce a milování. To je možné jen skrze spojení se Satguruem (ne s jinım druhem gurua, všichni ostatní pouze pomáhají mysli a připravují ji k transformaci). Skrze spojení světců a ryzích oddanıch, kteří inspirují lidská srdce k odevzdání se s radostí a důvěrou. Důvěra a odevzdání vůči vlastnímu Satguruovi nepatří do oblasti otázek a odpovědí, ale vycházejí ze srdce: jako hluboká pravá láska a milování.

Sri Swami Vishwananda - satsang Rožnov pod Radhoštěm
Sri Swami Vishwananda - satsang Rožnov pod Radhoštěm 3.3.2014

V čem vlastně spočívá lidské utrpení?
Lidé trpí, když se jich dotkne láska, když je probudí láska, když se zamilují i když milují, ale zároveň když samotnou lásku nerozpoznají a když správně nepochopí, co je láska. A to všechno kvůli tomu, že lásku zakrıvá mysl svımi myšlenkami, projekcemi, očekáváními a chce lásku vlastnit namísto toho, aby se lásce odevzdala.