Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Hiearchie článků

Články: Marta Soreia

Bytí a individualita
 Vy vyzařujete něco tak krásného, líbezného, já jsem tady dnes poprvé, já jsem na něčem takovém nikdy nebyla a mě to tak fascinuje, jak to děláte, odkud to máte, toto láskyplné a krásné, je to to božské, vy jste o tom před tím mluvila?

Daršan na dálku 31.1. - 3.2. 2019
 Daršan na dálku - ENERGETICKÝ DARŠAN - 31.1. - 3.2. 2019 od 20.00 do 20.45 SEČ přes Online-Darshan


Guru a jeho úloha
 Kdo je guru?

Často je pokládána otázka, jestli člověk vůbec potřebuje gurua. Jistě že existují výjimky, ale z vlastní zkušenosti vidím, že většina lidí, které potkávám, potřebují člověka, který by je doprovázel v jejich rozvojových procesech a napomáhal jim při jejich duchovnímu vzrůstu. Obzvláště ti, kteří se snaží guruovi velmi bránit a hledají potvrzení, že to jde i bez něj, ho z mého pohledu potřebují nejvíc.

Hovory s Františkem
 F: Nedávno jsem vedl akademickou debatu s jedním známým o tom, jestli máme nějakou svobodu. Petr tvrdil, že máme absolutní svobodu, já s ním polemizoval, že si myslím, že ne, že podle mých zkušeností naše vůle musí souhlasit s vůlí celku (všech duší, vůlí Boží).

Hovory s Martou
 Koncem týdne mi Marta poslala konverzaci s přáteli na téma "svobodné vůle" a rozhodli jsme se ji uveřejnit, protože fenomén vůle je jednou z klíčových otázek našeho jednání a identity.

Marta Soreia - video česky
 o jednotě a absolutním štěstí..

Miluj mě, jako když...
 Dotazující:
Dálkový daršan byl nádherný. Nejprve jsem vnímal to očišťování a cítil jsem se volněji a po té jsme byl „krátce –pryč“ a asi jsem usnul, ale jen na pár minut. Také jsem vnímal zvýšení energie. To byla velmi hezká zkušenost a mé celé vědomí/ můj celý systém po tom touží a já bych to rád zintenzivňoval. A když na to pomyslím, že příští daršan bude až za 6 dní, tak mi to připadá dlouho!!!
Přes den jsem byl v důsledku daršanu ve svém středu a cítil jsem se centrovaný. Milá Marto, můžeš mi sdělit, jestli je to možné z Tvého pohledu a jestli má smysl tento proces zintensivňovat? A v jaké formě ?
DĚKUJI -DĚKUJI - DĚKUJI.

O Pravdě a Absolutnu
 Pravda se nedá vyjádřit slovy, protože leží mimo lidskou představu a jejího popisu nelze dosáhnout schopností lidských slov. Pravda je tedy mimo naše slovní koncepty i veškeré koncepty mysli.
Pravda je nepoznatelná, ale může být poznána. My víme o ni, protože jí ve skutečnosti jsme.
Pravda je Tady a Teď čekající na to, že bude objevena, připravena všechny lidi přijmout, ale bohužel ne všichni jsou připraveni přijmout Pravdu. Pravda je většině lidem nemilá, proto je počet těch, kteří poznali stále jen velmi malý.

Pravda nebo lež
 Je nemožné vyjádřit pravdu slovy. Pravda vám může být ukázána, může být vámi absorbována, člověk se do ní může pohroužit, ponořit a splynout s ní - když se člověk ztiší. Ale dokonce i toto je lež. Je to lež proto, že se na to člověk dívá z perspektivy bytí, které je od pravdy oddělené. Skutečnost je taková, že nejsme nic jiného, než pravda samotná; TO, co je věčné a absolutní.

Probuzení
 Fenomén "Probuzení" jako takový z absolutního hlediska neexistuje, protože ve skutečnosti není nikdo, kdo by se mohl probudit. Můžeme se ale přesto podívat na tento Paradox z různých pohledů.

Setkání s Martou Soreiou 2018
 Večerní daršan začíná společnou meditací, po které je Marta Soreia individuálně k dispozici těm, kdo o to mají zájem. Dvoudenní intenzivní satsang je věnovaný práci v menší skupině lidí.

V květnu 2017 Marta Soreia opět zavítá do Čech
 Drazí přátelé,

s radostí Vám chceme oznámit, že v květnu 2017 Marta Soreia opět zavítá do Čech,
na Moravu a na Slovensko.

detaily návštěvy najdete na webu http://bytismarto...