Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Hiearchie článků

Články: Mathru Šrí Sárada

Láska a přátelství
 K realizaci „Já“ je nutné oprostit se od všech připoutaností. Když se oženíš (vdáš) a máš děti, automaticky se připoutáš k rodině, to je nevyhnutné. Jestli miluješ svou rodinu víc než Boha, nikdy na duchovní stezce nepokročíš dál. Já ale lidem neříkám, aby opustili manžela (manželku) a děti. Snažím se jim pouze říci, aby vykonávali rodinné povinnosti s co možná nejmenším vtažením se do nich. Pokud se však objeví pokročilý hledající a není dosud ženatý (vdaná), nepodporuji ho (ji) v tom, aby se oženil (vdala).

Pomoc ostatním
 Otázka: Vím, že starat se o ostatní a mít ve zvyku zbytečné zasahování do záležitostí jiných, je špatné. Nedokážu však své chování kontrolovat. Co bych s tím měl dělat?