Hiearchie článků
Články: Mathru Šrí Sárada
Láska a přátelství
K realizaci „Já“ je nutné oprostit se od všech připoutaností. Když se oženíš (vdáš) a máš děti, automaticky se připoutáš k rodině, to je nevyhnutné. Jestli miluješ svou rodinu víc než Boha, nikdy na duchovní stezce nepokročíš dál. Já ale lidem neříkám, aby opustili manžela (manželku) a děti. Snažím se jim pouze říci, aby vykonávali rodinné povinnosti s co možná nejmenším vtažením se do nich. Pokud se však objeví pokročilı hledající a není dosud ženatı (vdaná), nepodporuji ho (ji) v tom, aby se oženil (vdala).

Pomoc ostatním
Otázka: Vím, že starat se o ostatní a mít ve zvyku zbytečné zasahování do záležitostí jinıch, je špatné. Nedokážu však své chování kontrolovat. Co bych s tím měl dělat?