Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Hiearchie článků

Články: Meditace a mysl

Důsledky schopnosti mlčet mezi dvěma myšlenkami
 Zeptá-li se nás někdo, co je to meditace, nejsnáze mu princip meditace vysvětlíme tak, že řekneme: Meditace je prostor mezi dvěma myšlenkami. - Ano, tak jako mlčení je prostor mezi dvěma větami, stejně tak meditace je mlčení mezi dvěma myšlenkami.

Jak meditovat
 Velmi jednoduché a jasné vysvětlení meditace s pomocnými animacemi. V tomto videu se dozvíte a kosmické energii, meditaci, éterickém těle, pyramidách, třetím oku, Osvícení, astrálním těle, astrálním cestování, Nirváně a životu po životě.

Jste vůbec konatelem?
 Maharadž:
Jste vůbec konatelem? Konatelem je neznámá síla, ale vy si představujete, že činnost provádíte sám. Ve skutečnosti jen pozorujete to, co se děje, aniž byste byl schopen to jakkoli ovlivnit.

Po stopách hledačů pravdy
 Po stopách hledačů pravdy

Podstata meditace
 Meditace cvičí lidé mnoha vyznání a snad všech národů na celém světě z mnoha důvodů, ať už se jedná o odstranění stresu či depresí, uzdravení těla, různá duchovní hledání nebo třeba i modlitby, neboť i samotná modlitba může být jistou formou meditace.


Proč se trápit?
 Meditace není snadná. je k ní potřeba čas a energie. Vyžaduje odhodlání, vytrvalost a kázeň. Vyžaduje také spoustu osobních kvalit, které jsou normálně považovány za obtížné a kterým se snažíme vyhnout, jak je to jen možné. Shrneme-li to velmi stručně, musíme vědět jak na to. Určitě je mnohem lehčí hodit sebou na gauč a dívat se na televizi. Proč se tedy trápit? Proč marnit čas a energii, když byste se mohli někde venku bavit? Proč si dělat starosti? Je to jednoduché - protože jsme lidé. A právě proto, že jsme lidé, nakonec zjistíte, že jsme dostali do vínku neuspokojivost, která je životu vlastní a která prostě sama od sebe nezmizí. Můžete ji sice na čas ze svého vědomí vytlačit. Můžete se nepřetržitě nějak rozptylovat, ale nakonec se vždycky vrátí, obvykle když ji nejméně očekáváte. Najednou, zdánlivě jako blesk z čistého nebe, se posadíte, začnete rozvažovat a bilancovat a uvědomíte si, jak to s vámi v životě doopravdy vypadá.

Proč se trápit? II.
 Zajděte si na nějaký večírek. Poslouchejte lidi, jak se smějí ostrými hlasy, které na povrchu mluví o legraci a pod tím o strachu. Vnímejte to napětí a tlak. Nikdo není doopravdy uvolněný. Pouze to předstírají. Někdy si zajděte na fotbal. Sledujte fanoušky v ochozech a jejich iracionální výbuchy hněvu. Sledujte frustraci, která nekontrolovaně vybublává z lidí, kteří se schovávají za masku nadšení či týmového ducha. Hučení, hvízdání a ničím nekrocené naparování ve jménu věrnosti týmu. Opilství, rvačky přímo v ochozech. To jsou lidé, kteří se zoufale snaží uvolnit napětí uvnitř. Nejsou to lidé, kteří jsou v míru sami se sebou. Nebo se podívejte na zprávy v televizi. Poslouchejte texty populárních písní. Všude najdete totéž, pořád znovu a znovu v nejrůznějších obměnách. Chtivost, utrpení, nespokojenost, napětí.

Proč se trápit? III.
 Zní to pěkně bezútěšně, není -liž pravda? Naštěstí to ale takové není, vůbec ne. Jen to vypadá bezútěšně, když se na to díváte z úrovně běžné myšlenkové perspektivy, právě z té úrovně, ne které celý ten únavný mechanismus působí. Pod ní však leží zcela jiná perspektiva, úplně jiný pohled na svět. Je to funkční rovina, ve které se mysle nesnaží zastavit čas, kde se nesnažíme zachytit zkušenosti, které kolem nás probíhají, kde se nesnažíme věci zakrýt a ignorovat je. Je to úroveň zkušenosti, která je mimo dobré a zlé, mimo požitek a bolest. Je to kouzelný způsob, jak se dívat na svět, a přitom je možné se mu naučit. Není to snadné, ale dá se to udělat.

Proč se trápit? IV.
 Dhammapada, starobylý buddhistický text, který předešel Freuda o tisíce let, říká: "Co jste teď, je výsledkem toho, co jste byli. To, co bude zítra, bude výsledkem toho, co jste teď. Následky zlé mysli vás budou následovat tak, jako povoz následuje zvíře, které ho táhne. Následky čisté mysli vás budou následovat tak jako váš vlastní stín. Nikdo pro vás nemůže udělat více než vaše vlastní čistá mysl - ani rodiče, příbuzní, žádný přítel, nikdo. Zvládnutá mysl přináší štěstí."

shivoham - Posvátné zpěvy Šivy
 shivoham - Sacred Chants of lord Shiva
shivoham - Posvátné zpěvy Šivy

Strach mysli - předejme žezlo srdci
 Jak pracuje mysl? Úžasně. To co ona umí je opravdu skvělé, ALE... zase je tu jedno ale, viďte. Žijeme v období kdy už je vidět, že jsme ovládáni strachem a dokonce celým systémem založeným na strachu. Je moc dobrá zpráva, že už je na tento stav vidět. Jakmile to vidím, mohu to změnit. Strach je zvláštní fenomén - původně vznil jako zkušenost, která nás měla varovat a ochránit a držet v bezpeční. Na základě nějaké zkušenosti dokážeme predikovat výsledek. Záměrně jsem použila tak učené slovo, neboť chci dál pokračovat tím - že v současné době je nám mnohé "predikováno" - tedy předpovídáno a my se toho chytáme, přemýšlíme nad tím jak nad hotovou věcí, která určitě musí stát nám. Taková zkušenosti, ale není naše vlastní, ale zkušenost někoho jiného. To je skvělé, můžete namítnout, aspoň nemusím já zažívat to co ostatní a přitom se z toho mohu poučit.


ŠIVA MAHIMNA STÓTRA - píseň o slávě nejvyššího Vědomí - cz překlad
 ŠIVA MAHIMNA STÓTRA - píseň o slávě nejvyššího Vědomí - cz překlad

Tři směry duchovního rozvoje
 Jistě jste se již potkali s různými duchovními naukami. Setkali jste se s termíny „hledej Boha všude a ve všem“, „Kristus v nás“, „šamanská nemoc“, „ego musí zemřít“, „spodní svět a horní svět“ a spoustu dalších. Díky tomu, že obvykle nerozumíme tomu hlubokému za slovy, lehce se nám stane, že se jedné nauky chytneme, začneme její slova považovat za ta správná a jiné nauky za chybné, protože jejich slova mluví o něčem jiném. Prošel jsem si ve svém životě několika duchovními směry a postupně začal zjišťovat, že za tím chaosem prosvítají tři různé směry jedné duchovní cesty. Před několika dny se mi do rukou dostala kniha Soulcraft od Billa Plotkina. Pan Plotkin již 20 let dělá to, co já poslední 2 roky. Pomáhá lidem v jejich osobním růstu doprovázením do „přírodní divočiny“ a objevováním „divočiny vnitřní“. V jeho knize jsem našel dobré pojmenování pro tři směry, které jsem intuitivně nahlédl.