Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...
YOUTUBE
Sarvesham Svastir...

Hiearchie článků

Články: Jiddu Krišnamurti

Bolest
 NESPOČÍVÁ DŮVOD VZNIKU MYSLI V OBRANĚ PŘED BOLESTÍ? DÍTĚ ZAČÍNÁ PŘEMÝŠLET, ABY SE ODDĚLILO OD FYZICKÉ BOLESTI. JE MYSL VÝSLEDKEM BOLESTI, NEBO JE BOLEST VÝSLEDKEM MYSLI? JAK MÁ ČLOVĚK PŘEKROČIT OBRANNÉ MECHANIZMY, KTERÉ SE UTVÁŘELY OD DĚTSTVÍ?


Kto si? (slovenské titulky)
 Kto si? (slovenské titulky)

Meditace
 Meditace - to slovo používá jak Východ tak Západ, a to velmi nešťastným způsobem.

Mimosmyslové zážitky
 LIDÉ ČASTO HOVOŘÍ O ZÁŽITCÍCH, KTERÉ PŘESAHUJÍ HRANICE NAŠICH SMYSLŮ. VYPADÁ TO, ŽE LIDÉ JSOU TĚMITO ZÁŽITKY FASCINOVÁNI, AVŠAK ŽIVOTY TĚCH, JIŽ TVRDÍ, ŽE JE PROŽILI, SE ZDAJÍ BÝT STEJNĚ PRŮMĚRNÉ JAKO PŘEDTÍM. ČÍM JSOU TYTO ZÁŽITKY? JSOU SOUČÁSTÍ OSVÍCENÍ NEBO KROKEM K NĚMU? A POKUD ANO, CO JE OSVÍCENÍ?

Reinkarnace
 VYJÁDŘIL BYSTE PROSÍM JEDNOZNAČNĚ SVÉ STANOVISKO K TÉMATU REINKARNACE, PROTOŽE V SOUČASNÉ DOBĚ SE HROMADÍ „VĚDECKÉ DŮKAZY“, KTERÉ DOSVĚDČUJÍ, ŽE REINKARNACE JE SKUTEČNÁ. JSEM TÍM ZNEPOKOJEN, JELIKOŽ VIDÍM, ŽE VELKÉ MNOŽSTVÍ LIDÍ ZAČÍNÁ TĚCHTO DŮKAZŮ VYUŽÍVAT, ABY JEŠTĚ VÍCE POSÍLILI SVÉ PŘESVĚDČENÍ, COŽ JIM DOVOLUJE VYHÝBAT SE PROBLÉMŮM ŽIVOTA A SMRTI. NENÍ VAŠÍ ZODPOVĚDNOSTÍ, ABYSTE BYL V TÉTO ZÁLEŽITOSTI JEDNOZNAČNÝ, PŘÍMÝ A SROZUMITELNÝ MÍSTO TOHO, ABYSTE SE TOMUTO TÉMATU VYHÝBAL?

Sex
 PROČ HRAJE SEX TAK DŮLEŽITOU ROLI V ŽIVOTĚ KAŽDÉHO ČLOVĚKA NA SVĚTĚ?

Smrt
 VE SVÝCH PŘEDNÁŠKÁCH HOVOŘÍTE O SMRTI JAKO O ABSOLUTNÍM ZNIČENÍ. TAKÉ JSTE ŘEKL, ŽE PO SMRTI EXISTUJE NESMRTELNOST, STAV VĚČNÉ EXISTENCE. MŮŽE ČLOVĚK V TOMTO STAVU ŽÍT?

Tichost
 ZDÁ SE, ŽE MÁTE NÁMITKY I PROTI NAŠEMU TICHÉMU KAŽDODENNÍMU SEZENÍ, PŘI NĚMŽ POZORUJEME POHYB MYSLI. JE TOTO, PODLE VAŠÍ DEFINICE, CVIČENÍM, METODOU ČI MEDITACÍ, A PROTO TO POVAŽUJETE ZA BEZCENNOST?

Volnost, která neví: Kapitola I
 LIDSKÉ HLEDÁNÍ. POKŘIVENÁ MYSL. TRADIČNÍ PŘÍSTUP. PŘIZPŮSOBIVOST A JEJÍ PAST. OSOBA A LIDSKÁ BYTOST. EXISTENČNÍ BOJ. ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PŘIROZENOST. ODPOVĚDNOST. PRAVDA. SEBEPROMĚNA. PLÝTVÁNÍ ENERGIÍ. AUTORITA A SVOBODA.

Volnost, která neví: Kapitola II
 POZNÁNÍ SEBE SAMA. JEDNODUCHOST A POKORA. PODMÍNĚNOST.

Jestli se domníváte, že poznat sebe sama je důležité jen proto, že to tvrdím já anebo někdo jiný, pak naše komunikace bohužel končí. Shodujeme-li se však, že sebepoznání je životně důležité, pak je náš vztah úplně jiný a můžeme se vydat na výzkum s pozornou inteligentní zvídavostí.

Volnost, která neví: Kapitola III
 VĚDOMÍ. CELEK ŽIVOTA. JINÝ ROZMĚR.

Když si všimnete své podmíněnosti, pochopíte své vědomí jako celek. Vědomí je široké pole, ve kterém funguje mysl a existuje každý vztah. Nalézají se v něm všechny důvody, úmysly, přání, rozkoše, obavy, inspirace, touhy, naděje, starosti a radosti. Lidé se však rozhodli rozdělit vědomí na činné a spící, horní a spodní: naše denní myšlenky, pocity a činnosti jsou prý na povrchu a pod nimi leží takzvané podvědomí, záležitosti, s nimiž nejsme obeznámeni a které se příležitostně projevují určitými příznaky, intuicemi a sny.