Hiearchie článků
Články: Jiddu Krišnamurti
Bolest
NESPOČÍVÁ DŮVOD VZNIKU MYSLI V OBRANĚ PŘED BOLESTÍ? DÍTĚ ZAČÍNÁ PŘEMİŠLET, ABY SE ODDĚLILO OD FYZICKÉ BOLESTI. JE MYSL VİSLEDKEM BOLESTI, NEBO JE BOLEST VİSLEDKEM MYSLI? JAK MÁ ČLOVĚK PŘEKROČIT OBRANNÉ MECHANIZMY, KTERÉ SE UTVÁŘELY OD DĚTSTVÍ?


Kto si? (slovenské titulky)
Kto si? (slovenské titulky)

Meditace
Meditace - to slovo používá jak Vıchod tak Západ, a to velmi nešťastnım způsobem.

Mimosmyslové zážitky
LIDÉ ČASTO HOVOŘÍ O ZÁŽITCÍCH, KTERÉ PŘESAHUJÍ HRANICE NAŠICH SMYSLŮ. VYPADÁ TO, ŽE LIDÉ JSOU TĚMITO ZÁŽITKY FASCINOVÁNI, AVŠAK ŽIVOTY TĚCH, JIŽ TVRDÍ, ŽE JE PROŽILI, SE ZDAJÍ BİT STEJNĚ PRŮMĚRNÉ JAKO PŘEDTÍM. ČÍM JSOU TYTO ZÁŽITKY? JSOU SOUČÁSTÍ OSVÍCENÍ NEBO KROKEM K NĚMU? A POKUD ANO, CO JE OSVÍCENÍ?

Reinkarnace
VYJÁDŘIL BYSTE PROSÍM JEDNOZNAČNĚ SVÉ STANOVISKO K TÉMATU REINKARNACE, PROTOŽE V SOUČASNÉ DOBĚ SE HROMADÍ „VĚDECKÉ DŮKAZY“, KTERÉ DOSVĚDČUJÍ, ŽE REINKARNACE JE SKUTEČNÁ. JSEM TÍM ZNEPOKOJEN, JELIKOŽ VIDÍM, ŽE VELKÉ MNOŽSTVÍ LIDÍ ZAČÍNÁ TĚCHTO DŮKAZŮ VYUŽÍVAT, ABY JEŠTĚ VÍCE POSÍLILI SVÉ PŘESVĚDČENÍ, COŽ JIM DOVOLUJE VYHİBAT SE PROBLÉMŮM ŽIVOTA A SMRTI. NENÍ VAŠÍ ZODPOVĚDNOSTÍ, ABYSTE BYL V TÉTO ZÁLEŽITOSTI JEDNOZNAČNİ, PŘÍMİ A SROZUMITELNİ MÍSTO TOHO, ABYSTE SE TOMUTO TÉMATU VYHİBAL?

Sex
PROČ HRAJE SEX TAK DŮLEŽITOU ROLI V ŽIVOTĚ KAŽDÉHO ČLOVĚKA NA SVĚTĚ?

Smrt
VE SVİCH PŘEDNÁŠKÁCH HOVOŘÍTE O SMRTI JAKO O ABSOLUTNÍM ZNIČENÍ. TAKÉ JSTE ŘEKL, ŽE PO SMRTI EXISTUJE NESMRTELNOST, STAV VĚČNÉ EXISTENCE. MŮŽE ČLOVĚK V TOMTO STAVU ŽÍT?

Tichost
ZDÁ SE, ŽE MÁTE NÁMITKY I PROTI NAŠEMU TICHÉMU KAŽDODENNÍMU SEZENÍ, PŘI NĚMŽ POZORUJEME POHYB MYSLI. JE TOTO, PODLE VAŠÍ DEFINICE, CVIČENÍM, METODOU ČI MEDITACÍ, A PROTO TO POVAŽUJETE ZA BEZCENNOST?

Volnost, která neví: Kapitola I
LIDSKÉ HLEDÁNÍ. POKŘIVENÁ MYSL. TRADIČNÍ PŘÍSTUP. PŘIZPŮSOBIVOST A JEJÍ PAST. OSOBA A LIDSKÁ BYTOST. EXISTENČNÍ BOJ. ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PŘIROZENOST. ODPOVĚDNOST. PRAVDA. SEBEPROMĚNA. PLİTVÁNÍ ENERGIÍ. AUTORITA A SVOBODA.

Volnost, která neví: Kapitola II
POZNÁNÍ SEBE SAMA. JEDNODUCHOST A POKORA. PODMÍNĚNOST. Jestli se domníváte, že poznat sebe sama je důležité jen proto, že to tvrdím já anebo někdo jinı, pak naše komunikace bohužel končí. Shodujeme-li se však, že sebepoznání je životně důležité, pak je náš vztah úplně jinı a můžeme se vydat na vızkum s pozornou inteligentní zvídavostí.

Volnost, která neví: Kapitola III
VĚDOMÍ. CELEK ŽIVOTA. JINİ ROZMĚR. Když si všimnete své podmíněnosti, pochopíte své vědomí jako celek. Vědomí je široké pole, ve kterém funguje mysl a existuje každı vztah. Nalézají se v něm všechny důvody, úmysly, přání, rozkoše, obavy, inspirace, touhy, naděje, starosti a radosti. Lidé se však rozhodli rozdělit vědomí na činné a spící, horní a spodní: naše denní myšlenky, pocity a činnosti jsou prı na povrchu a pod nimi leží takzvané podvědomí, záležitosti, s nimiž nejsme obeznámeni a které se příležitostně projevují určitımi příznaky, intuicemi a sny.