Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Hiearchie článků

Články: Gnóze

Albigenští a katolická inkvizice
 Albigenští (kataři) představují proud křesťanského gnosticismu, který se objevil v průběhu 11. a 12. století v jihozápadní Francii. Smutnou pravdou o tomto vlivném náboženském hnutí je, že se o něm ví spíše kvůli krutému zásahu katolické církve, křížové výpravě proti albigenským ve 13. století, než díky jeho rozkvětu a nekonvenčním křesťanským myšlenkám.

Evangelium podle Jidáše
 Toto evangelium probudilo zájem nejen o Jidášovu roli v Kristově životě a smrti, nýbrž také o gnostický pohled na Ježíšovo učení a víru.

Tomášovo evangelium - výroky o postavení člověka
 Jedním ze spisů nalezených v Nag Hammádí, je tzv. Tomášovo evangelium. V knize Carl Gustav Jung a ztracená evangelia jsou vybrány některé výroky z Tomášova evangelia a jsou vcelku zajímavě a srozumitelně interpretovány. Budu zde postupně přepisovat jednotlivá témata.
Toto evangelium není klasickým příběhem Ježíšova života. Obsahuje ucelený soubor Ježíšových výroků, často analogický s výroky v kanonických spisech. Existuje hypotéza, kdy Tomášovo evangelium mohlo být zdrojem pro synoptická evangelia Markovo, Matoušovo a Lukášovo.V gnostickém evangeliu nezáleží na příběhu Ježíše jako člověka, ale spíše na jeho poslání coby Krista učitele.

Z Tomášova evangelia
 Toto jsou tajná rčení, která pronesl živý Ježíš a která zapsal Didymus Jidáš Tomáš.