Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Hiearchie článků

Články: Prorok Kahlil Gibran

Loď připlouvá
 Almustafa, vyvolený a milovaný, jenž byl úsvitem vlastního dne, čekal dvanáct let ve městě Orfales na svou loď, která se měla vrátit a odvézt ho zpět na ostrov jeho zrození.

O bolesti
 A promluvila jedna žena a řekla, Hovoř o bolesti.

O čase
 A astronom řekl, Pane, a co čas? A on odpověděl: Chtěli byste měřit čas, neměřitelný a nezměrný.

O dávání
 Pak řekl jeden boháč, Promluv k nám o dávání. A on odpověděl: Dáváte jen trochu, když rozdáváte ze svého majetku. Jen tehdy, dáváte-li sami sebe, rozdáváte opravdově.

O dětech
 A žena, jež chovala na prsou své dítě, řekla, Promluv k nám o dětech.
A on pravil:

O dobru a zlu
 A jeden ze stařešinů města řekl, Promluv k nám o dobru a zlu.

O domech
 Potom vystoupil vpřed zedník a řekl, Promluv k nám o domech.

O jídle a pití
 Potom starý muž, majitel hostince, řekl, Promluv k nám o jídle a pití.

O kráse
 A básník řekl, Promluv k nám o kráse.

O kupování a prodávání
 A obchodník řekl, Promluv k nám o kupování a prodávání.

O manželství
 Pak Almitra znovu promluvila a řekla, A co manželství, pane? A on odpověděl těmito slovy:
Byli jste společně zrozeni a spolu zůstanete navěky.

O mluvení
 A potom učenec řekl, Hovoř o mluvení.

O modlitbě
 Potom řekla kněžka, Promluv k nám o modlitbě. A on odpověděl těmito slovy. Modlíte se ve chvílích úzkosti a nouze; měli byste se však modlit i tehdy, jste-li plni radosti a ve dnech hojnosti.

O práci
 Potom řekl oráč, Promluv k nám o práci.
A on odpověděl těmito slovy: Pracujete, abyste udrželi krok se zemí a s duší země.

O přátelství
 A jeden mladík řekl, Promluv k nám o přátelství.