Hiearchie článků
Články: Prorok Kahlil Gibran
Loď připlouvá
Almustafa, vyvolenı a milovanı, jenž byl úsvitem vlastního dne, čekal dvanáct let ve městě Orfales na svou loď, která se měla vrátit a odvézt ho zpět na ostrov jeho zrození.

O bolesti
A promluvila jedna žena a řekla, Hovoř o bolesti.

O čase
A astronom řekl, Pane, a co čas? A on odpověděl: Chtěli byste měřit čas, neměřitelnı a nezměrnı.

O dávání
Pak řekl jeden boháč, Promluv k nám o dávání. A on odpověděl: Dáváte jen trochu, když rozdáváte ze svého majetku. Jen tehdy, dáváte-li sami sebe, rozdáváte opravdově.

O dětech
A žena, jež chovala na prsou své dítě, řekla, Promluv k nám o dětech. A on pravil:

O dobru a zlu
A jeden ze stařešinů města řekl, Promluv k nám o dobru a zlu.

O domech
Potom vystoupil vpřed zedník a řekl, Promluv k nám o domech.

O jídle a pití
Potom starı muž, majitel hostince, řekl, Promluv k nám o jídle a pití.

O kráse
A básník řekl, Promluv k nám o kráse.

O kupování a prodávání
A obchodník řekl, Promluv k nám o kupování a prodávání.

O manželství
Pak Almitra znovu promluvila a řekla, A co manželství, pane? A on odpověděl těmito slovy: Byli jste společně zrozeni a spolu zůstanete navěky.

O mluvení
A potom učenec řekl, Hovoř o mluvení.

O modlitbě
Potom řekla kněžka, Promluv k nám o modlitbě. A on odpověděl těmito slovy. Modlíte se ve chvílích úzkosti a nouze; měli byste se však modlit i tehdy, jste-li plni radosti a ve dnech hojnosti.

O práci
Potom řekl oráč, Promluv k nám o práci. A on odpověděl těmito slovy: Pracujete, abyste udrželi krok se zemí a s duší země.

O přátelství
A jeden mladík řekl, Promluv k nám o přátelství.