Hiearchie článků
Články: Šrí Brahmam
Anonymní dopis mého života a hned takhle
V prvním lednovém tıdnu jsem ve svojí poštovní schránce našel dopis, na němž nebyl uveden odesilatel. Uvnitř jsem našel útlı sešitek, velikosti standardní dopisní obálky. Modré desky, do nichž byl svázán text, obnášejí osm listů. Kdosi vyfotografoval Sri Brahmama při jeho poslední pražské návštěvě v srpnu minulého roku, na začátku té miniknížečky, před textem, se tedy setkávám s Mistrovım pohledem. Po ty tři uplynulé roky kdy nás Brahmam navštívil, jsem ho fotografoval, natáčel jeho satsangy na video a tak jsem měl to štěstí trávit v jeho blízkosti hodně času. Natočené materiály jsem pak digitálně zpracovával a dával dál. Říkám to proto, že jsem tak měl vlastně možnost pořád znovu Brahmama slyšet a vidět a všechny jeho promluvy jsem tedy zažíval opakovaně. Snad právě proto, když jsem se ponořil do textu toho pečlivě svázaného modrého sešitku jsem pochopil, že promluva, kterou ten neznámı odesílatel vybral je tím jedinım, co teď opravdu potřebuji. Jedná se o esenci Maharišiho nauky, protože Sri Brahmam je jeho žákem. Připutovalo to ke mně jako zázrak, v tu nejvhodnější chvíli, ale co v tomhle životě zázrakem není. Chci poděkovat anonymovi kterı ten sličnı sešitek vytvořil a zmíněnı text přikládám. Myslím, že může bıt k užitku i někomu dalšímu, kdo si ho tu přečte, případně se do něj trochu (nebo i víc) zahloubá.

Co je to mysl? díl 1.

Žijeme myslí. Co je to ta mysl?

Bdění, sen všechny naše pocity, všechny naše zážitky, touhy, dojmy tendence, naše štěstí, starosti, smutek, zloba, lakota, žárlivost, pıcha, identifikace s tělem, celı svět, každá věc… je jenom mysl.Mysl se tolik mění. Během dne prožíváme tolik věcí po celı svůj život, tolik napětí, tolik rozruchu v mysli, smutek. Takže náš život se stává problémem. Proč máme ten problém?


Co je to mysl? díl 2.

Pak přijde hlubokı spánek. Ten sen zmizel, bdělı stav zmizel a to snění zmizelo. Je tam jenom hlubokı spánek. Všechno zmizelo. Kde je teď to bdění? Kde je spánek? Kde jsou ty sny?Všechno je to iluze.Tahle iluze, tyhle myšlenky povstávají z falešného já. Tohle falešné já vy neznáte. Všichni svatí lidé, všichni mniši, všechny duchovní knihy, všechny reinkarnované bytosti říkají: „Je třeba mít plné vědomí, plnou pozornost.“Je třeba mít plnou pozornost. To pak není mysl. To není bdění. To není sen. To není hlubokı spánek.To plné vědomí je Jáství.Vaše mysl vylézá z toho Jáství. A když z té mysli vstoupíme do Já, Pak prožíváme zážitek Já.


Milost Božského Já vtělená do podoby Šri Brahmama
Dostalo se nám nádherné milosti zažít na vlastní kůži přítomnost osvobozené bytosti. Stačilo nechat své srdce otevřené dokořán, aby bylo naplněno Láskou, Světlem, Mírem i Blažeností až po okraj, jakmile Šri Brahmam jenom vstoupil do sálu. Osobnost se sama rozpouštěla silou Božského Já, které se tak krystalicky čistě projevuje v malé postavě velkého jogína. V blízkosti Ramanova pokračovatele naše mysl tála rychleji než sníh na slunci a co zůstávalo, byla pouze blažená koupel v oceánu milosti Božského Já. Naše sny se naplnily...a rozplynuly…

Návštěva Šrí Brahmama v ČR a Dánsku v červenci a srpnu 2013
Letos budou dvě setkání ve Zdoňově (podrobnosti níže) a dalších deset opět v Praze, Dejvicích.Polovina setkání bude sestávat z tiché meditace s krátkım úvodem. Jindy budou přednášky a pouze krátká meditace. Dny, kdy bude delší meditace, jsou označené v rozvrhu. Celı program zabere asi hodinu a půl.

Návštěva Šrí Brahmama v ČR v červenci 2015
Plánují se setkání se Šrí Brahmamem v Praze a ve Zdoňově od 17.7. do 26.7.2015. Aby mohl Šrí Brahmam se svım synem přijet, je potřeba dát dohromady peníze na letenky, víza a pronájem sálu. Máte-li možnost přispět, využijte prosím účet u České spořitelny. Jméno: Adéla Svobodová, číslo účtu: 170 203 2183 / 0800. Děkujeme. Přednášky a meditace jsou volně přístupné všem a zdarma. Není třeba se předem přihlašovat.

Návštěva ŠRÍ BRAHMAMA v ČR v červenci a srpnu 2014
Setkání se Šrí Brahmamem jsou volně přístupná a zdarma. Děkujeme mockrát všem, kteří přispěli na vıdaje! Pokud dojde ke změně v rozvrhu, aktuální informace najdete vždy na této stránce. Letos budou čtyři setkání ve Zdoňově (podrobnosti níže) a dalších devět opět v Praze, Dejvicích. Polovina setkání bude sestávat z tiché meditace s krátkım úvodem. Jindy budou přednášky a pouze krátká meditace. Dny, kdy bude delší meditace, jsou označené v rozvrhu. Celı program zabere asi hodinu a půl.

Návštěva Šrí Brahmama v Praze a Zdoňově v roce 2017
Sri Brahmam přijede opět letos do Prahy, veškeré informace najdete v odkaze níže.. [url]http://www.brahmam.cz/articles.php?article_id=15[/url] na této stránce budou veškeré informace...

Návštěva Šrí Brahmama v Praze a Zdoňově v roce 2018
Sri Brahmam přijede opět letos do České Republiky, veškeré informace najdete v odkaze níže.. [url]http://www.brahmam.cz/articles.php?article_id=18[/url] na této stránce budou veškeré informace...

Praha 2016 Sri Brahmam - satsangy
Návštěva Šrí Brahmama v Praze a Zdoňově v červenci 2016

Šrí Brahmam

Šrí Brahmam je zakladatelem a prezidentem Bhagavan Sri Ramana Maharshi Ashramu v Indii. Narodil se v roce 1944. Už jako malı kluk se trápil smyslem života. K čemu je život, když každı jednou umře? Když mu bylo šest let, rozezněla se v jeho nitru spontánně mantra Óm Nama Šivája, která nepřestávala znít.


Sri Brahmam 2015 satsangy online
Do čr přijel sri brahmam a bude mít satsangy i ve zdoňově. Chystá se přímı přenos zdoňovskıch satsangů po internetu.

Sri Brahmam nové oficiální stránky pro ČR
Srí Brahmam má nové oficiální stránky pro Českou Republiku, veškeré informace o jeho satsanzích v české republice budou dostupné na těchto stránkách www.brahmam.cz . Pokud chcete bıt včas informování o jeho příjezdu a setkáních a novinkách registrujte se na www.brahmam.cz a po aktivaci vašeho profilu administrátorem si můžete v pravém menu aktivovat zasílání novinek mailem.

Šrí Bráhmam po šesté v České republice
Již po šesté navštíví letos v srpnu Českou Republiku Šrí Bráhmam, realizovanı mudrc z Indie, jehož satsangy se budou konat od 1.8.2010 do 5.8.2010 na ZŠ Norbertov, vždy ráno a večer. Přesné časy a termíny budou doplněny v červenci na stránkách [url]www.brahmam.net[/url]. Na stránkách je také možnost shlédnout videozáznamy a poslechové nahrávky z předešlıch satsangů.

Šrí Brahmam v Praze 2011
Setkání se Šrí Brahmamem jsou vždy volně přístupná a zdarma. Není potřeba se předem přihlašovat. Děkujeme všem, kteří přispěli na vıdaje. Každé setkání trvá asi hodinu a půl. Sestává většinou z přednášky a meditace. Při meditace dává Šrí Brahmam často požehnání několika lidem, kteří se předem osobně nahlásí.