Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Hiearchie článků

Články: Milost - Dikša - Boží Milost

Co je Dikša?
 Požehnání Jednoty - Deeksha (Dikša)
Co je Požehnání Jednoty?
Lidé odedávna navštěvovali energeticky silná místa nebo jiné lidi, ze kterých vyzařovala silná energie. Požehnání Jednoty je fenoménem síly. Člověk se odedávna snažil dosáhnout transcendentálno.

Co je to milost?
 Co je to milost? Milost není nic jiného, než velké Boží dílo, které Bůh vykonal z vlastního popudu ve své bezpodmínečné a neomezené lásce k bezmocnému, nehodnému a hříšnému člověku. Boží milost je Boží dílo pro člověka. Jak to kontrastuje se zákonem? V zákonu se zračí Bůh, který žádá po člověku, aby pro něj něco udělal, zatímco v milosti vidíme dílo, které Bůh koná pro člověka. Co je to zákon? Zákon je Boží požadavek na člověka, aby udělal něco pro Boha. Co je to skutek? Skutek je úsilí člověka, udělat něco pro Boha. Co je to milost? Milost není ani to, že by Bůh od člověka něco požadoval, ani to, že by od něj přijímal skutky, milost je to, že Bůh koná své dílo. Když se Bůh rozhodne, učinit něco pro člověka, v jeho prospěch, pak je to milost.

Otázky a odpovědi
 Otázka - Slyšel jsem toho hodně o myšlence probuzení. Co to ve skutečnosti je? Je v této době probuzení opravdu možné?
Odpověď - Jednoduše řečeno, být „probuzený“ je rozpuštění smyslu/pocitu pevného, odděleného já. Jakmile jednou zjistíme, že naše pojetí svého „já“ je iluze, budeme schopni prožívat sebe samé jako tok vědomí, který už není podřízený omezením a podmíněnosti mysli. Ano, v této době je to možné.