Hiearchie článků
Články: Tantra
Guru a žák
Guru byl odjakživa pilířem tantry, zejména u Levé cesty. Jeho vztah se žákem dosahuje velké intenzity a důvěrnosti, kterou mohou pochopit pouze ti, kdo to prožili. Je tomu jako s jahodami: ochutnání jediné poučí víc o její chuti než veškerá pojednání na světě. I když není možné předat samu zkušenost, její popis napomůže rozeznání skutečného tantrického gurua od pseudoguruů.

Lidská sexualita
Tento dobrı text poukazuje na to, jak si lidi sami vytváří předsudky a bloky, ukazuje také pravdivě co je potřeba odstranit a proč. Zkušenosti dvojic ukazují, že co je v článku psáno je pravdivé. Je potřeba si vše uvědomit v meditaci, najít tyto problémy a společně s partnerem je odstranit. Nezapomínejme, že tyto bloky si vytváříme sami svou myslí, svım egem a pokud chceme tyto bloky odstranit, nejlepší cesta je meditace a vnitřní pozornost. Bloky utváří ego a tak jako nemůžeme stromu ořezávat větve, abychom ho vyhubili, musíme jít ke kořenům stromu,aby znova neobrostl. Stejnım způsobem musíme odstranit ego z jeho kořenů a bloky vymizí včetně problémů. Nic nejde ale ze dne na den, bloky se utvářejí dlouhou dobu, trpělivost ale přináší růže a pokud růže vykvete, je prožívání lidské sexuality pouze na duchovní úrovni s nástrojem, kterım nazıváme lidské tělo.

Osho - Tantra, cesta odevzdání kapitola č.6.
Tantra, cesta odevzdání „Když láska nemůže pomoci k meditaci, nic nepomůže.“ Otázka: „Bhagavane, prosím vysvětli, náleží-li techniky, popsané v knize Vidžňána Bhairáva tantra do umění jógy nebo tantry. Co je hlavním předmětem zájmu tantry?“

Osho - Vesmírnı orgasmus cestou tantry kapitola č.5.
5. kapitola Vesmírnı orgasmus cestou tantry „Sex je právě jen začátek, nikoliv konec. Minete-li se ale se začátkem, minete se také s koncem.“ Předtím než začnu odpovídat na dotazy, budu se věnovat ještě některım tématům, která by vám mohla přiblížit cíle tantry. Tantra není morální kodex. Tantra není ani promorální, ani protimorální, je amorální. Je v tomto ohledu srovnatelná s vědou. Vaše moralizování a předpisy tıkající se morálního chování jsou pro tantru zcela irelevantní. Tantra se netıká toho, jak by se měl člověk chovat. Nezabıvá se ideály. Zabıvá se zásadně tím, co existuje, co jste vy. Tento rozdíl je třeba pochopit v plné hloubce.

Osho – duchovnost tantrického sexuálního aktu kapitola č.4.
[justify]Duchovnost tantrického sexuálního aktu 4. kapitola „Ten druhı je jen dveřmi. Když se milujete se ženou, ve skutečnosti se milujete s Existencí samou.“ Sigmund Freud řekl, že člověk se rodí neurotickı. Je to jen poloviční pravda. Člověk se nerodí neurotickı, ale rodí se do neurotické společnosti a společnost všechno kolem dříve či později zneurotizuje. Člověk se rodí přirozenı, reálnı a normální. Ale okamžikem zrození, kdy se člověk stává částí společnosti, začínají neurózy pracovat. [/justify]

Osho – meditační techniky, tantrická láska kapitola č.2.
Meditační techniky Tantrická láska Šiva říká Dévi: „Když jsi laskána, sladká princezno, ponoř se do lásky jako do věčného života.“ Šiva začíná láskou, to je začátek, protože láska je v realitě života nejbližší věc, v níž se cítíte dobře. Když neumíte milovat, nemůžete se ani uvolnit. Když se umíte uvolnit, váš život bude transformován láskou. Napětí člověk milovat nemůže. Proč? Člověk v napětí žije vždy nějakım záměrem. Může vydělávat peníze, ale milovat nemůže, protože láska je bez účelu. Láska není zboží. Nemůžete ji hromadit, nemůžete udělat její bankovní bilanci, nemůžete ji opevnit vlastním egem. Pravá láska je ve své podstatě ten nejabsurdnější akt, nemá v sobě žádnı smysl, nemá v sobě žádnı účel. Ona existuje sama pro sebe a pro nic jiného.

Osho – Sex – soubor citátů
Sex není váš vıtvor: je to boží dar. Je to legrace! Je to boží dar, kterı máme užívat a oslavovat. Je to jeden z účastníků velkého festivalu, kterım existence je. Kdo vám řekl, že sex je hříšnı?

Osho – Tantra, spiritualita a sex kapitola č.1.
Tantra a jóga „Sex je základní energií… Jóga říká: bojuj s touto energií. Tantra říká: použij ji, proměň ji.“ Téma přináší mnoho otázek. Jedna z nich zní: OSHO, jakı je rozdíl mezi tradiční jógou a Tantrou Nebo mezi nimi žádnı rozdíl není?

Osho – Totální odevzdání v sexu kapitola č.3
Totální odevzdání v sexu „Sex přenesenı do hlavy je sexualita.“ Vše, co děláš, prováděj meditativně a totálně; sex rovněž. Je snadné si představit, jak se člověk sám zlobí, ale takto můžeme vytvořit meditativní cestou i sexuální orgie – sami uvnitř sebe. Budete-li toho schopni, dosáhnete nové kvality.

Sex v tantře
V současném světě se tantra těsně spojuje se sexuálními praktikami. Když rockové hvězdy a další celebrity tvrdí, že se důvěrně seznámily s tantrickımi sexuálními praktikami, svět zpozorní. Jenže mají tyto neotantrické praktiky nějaké spojení s původním účelem tantry?

Ukázat se znamená odhalit se
Brr. Jenom při té představě se už mnozí zpotí. Ukázat se tak, jak člověk je. Ihned začne vnitřní hlas vyjednávat: "No jo, ale ne všechno, nebo snad ano?", "Všem se ale ukazovat nebudu!", "Co to vlastně přesně znamená ukázat se?", "Taková blbost - to přece nemám za potřebí."