Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Hiearchie článků

Články: Paul Brunton

O intuici
 Duchovní odhalení nemůže být dosaženo intelektuálně, citově ani fyzicky. Lze ho dosáhnout jedině intuitivně. Ve středu srdce existuje něco, čemu můžeme v tichu předávat problémy našeho života a trpělivě čekat na intuitivní sdělení. U materiálně zaměřeného člověka není intuitivní část lidské psýchy činná, na rozdíl od mysticky zaměřeného člověka, kde činná je. Nejsme schopni chápat Nekonečno, posuzovat je nebo vnímat, ale máme schopnost vyciťovat jeho přítomnost intuitivně. Schopnost intuice nás spojuje s vyšším řádem bytí. Jsou to poselství získaná z nekonečna pro naše požehnání a vedení, musíme rozpoznat jejich hodnotu a ocenit jejich zdroj.

O klidu mysli
 Může se zdát, že ustálený klid, který není ovlivněný zmatky naší doby, nelze nalézt. Přesto jej někteří nalezli. Existuje dostatek důkazů, že pátrání po vnitřním míru není beznadějné. Ale tohoto klidu nelze dosáhnout za jediný den. Zatímco ke vzrušení vede rychlá cesta, ke klidu žádná rychlá cesta není. Abychom jej získali, musíme pro něj pracovat, překážkami stojícími v cestě se musíme probojovat. Klid je nejdůležitější vlastnost, o kterou máme usilovat. Nejedná se o vynucený klid uložený zvenčí, který je náchylný k selhání, není to potlačení citů na povrchu, zatímco jim je dovoleno zuřit uvnitř.

O milosti
 Málokdo přesně ví, čím Milost skutečně je. Většina lidí si myslí, že se jedná o náboženský náladový faktor a netuší, že i otevření se krásám přírody nebo hudby a umění může probudit pozornost Milosti. V některých náboženstvích bývá Milost chápána jako libovolný dar založený na oblíbenosti, nebo jako zvláštní pomoc člověku snášet pokušení a jednat správně. Filozofické pojetí Milosti dokazuje, že je spravedlivá a moudrá, což je zcela odlišné od toho jak ji prezentují ortodoxní náboženské víry, když ji považují za libovolný zásah vyšší Síly ve prospěch jejích oblíbenců. Milost není udělována žádnou svátostí nějaké církve, i když stav mysli vyvolaný intenzívní vírou v tuto svátost, může otevřít srdce pro její udělení. Žádný člověk nemá schopnost udělovat Milost, ale může být použit vyšší Silou, aby zprostředkoval její udělení.

O věčnosti
 Náš život probíhá v čase, pokud vědomím probíhají série různých zkušeností, po sobě jdoucích myšlenek a měnících se představ. Toto neustálé a nekonečné trvání času není věčností, tou může být pouze bezčasovost. Žádný okamžik v životě není tak důležitý jako okamžik, kdy člověk zažívá význam bezčasovosti. V takovém okamžiku zažíváme jen bytí, neexistuje v něm žádná minulost, kterou pamatujeme, žádná budoucnost, kterou předvídáme, žádné následování okamžiků v přítomnosti. Zatímco v čase je naše zkušenost zlomkovitá, v bytí zkušenost dosahuje celistvosti a úplnosti.

PhDr.Paul Brunton
 PhDr.Paul Brunton, vlastním jménem Raphael Hurst, se narodil v Londýně 21.října 1898. Jeho matka brzy zemřela a otec se znovu oženil. Po smrti otce PB podporoval svou nevlastní matku až do její smrti v roce 1966. Soustavného vzdělání se mu dostalo v Central Foundation School v Saint George Colleage. Po ukončení studií, které později završil doktorátem filozofie, zahájil publicistickou činnost jako žurnalista, redaktor několika časopisů a vydavatel. V roce 1922 se oženil s Karen Augustou Tottrup, dánského původu, se kterou se seznámil v Teosofické společnosti. Se svým synem Kennetem Thurstonem Hurstem udržoval PB i po rozvodu s jeho matkou velmi přátelský a důvěrný vztah až do konce svého života. PB byl od svého útlého mládí velmi senzitivní, a asi v 16 letech měl silnou mystickou zkušenost, která jeho senzitivitu ještě zvýšila. S velkou energií a pílí se věnoval četbě, umění, srovnávacímu studiu náboženství, a záhy se začal zajímat o okultismus, mystiku a později i filozofii. Po všestranné a bohaté žurnalistické činnosti se stal koncem dvacátých let spoluvydavatelem Success Magazine. Brzy však tuto činnost opustil a plně se věnoval cestování a spisovatelské práci duchovně literární a duchovnímu studiu.